Det norske Ø-merket må brukes videre

27.03.2011
Det norske Ø-merket er blitt en verdifull merkevare, eid av Debio. EU har laget et europeisk økologimerke, men de som kjøper økologisk kjenner i mye større grad varer med det nasjonale økologimerket. Det blir snart obligatorisk å bruke EU sitt økologimerke i Norge. Landsmøtet i Oikos ber om at Debios Ø-merke blir videreført. Når det nye EU-merket blir obligatorisk bør Ø-merket tilpasse seg en strengere økologistandard enn det EU har.

 Det økologiske miljøet er svært opptatt av hva som skjer med Ø-merket som også kalles Debio-merket, når EUs økologimerke på mat blir tatt i bruk i Norge. 

 

Oikos sitt vedtak er i samsvar med forslag som Debios styre har fremmet til sitt årsmøte i Oslo 29. mars.

Styreleder i Oikos, Jakob Bjerkem, sitter også i styret for Debio.

 

EU økoloisk logo

Dette er den økologiske logoen som nå må brukes på all økologisk mat som produseres i EU-land.  I LMD har de en stund hatt til vurdering når tid de nye økologiforskriften  fra EU skal bli gjort gjeldene i Norge og dermed også når tid EU-logoen må brukes på norsk økologisk mat. 

Ø-merkets framtid når EU's økologiske merke blir obligatorisk å bruke

Debiostyret skriver følgende i sin innstilling til årsmøtet:

Bruken av Ø-merket skal over tid betinges av at brukerne av merket tilfredsstiller ulike tilleggskrav til EU-forordningen. Tilleggskravene må utvikles i tett samarbeid med brukerne av merket, men det er ønskelig at kravene om mulig knyttes til andre eksisterende europeiske merkeordninger for økologi, for eksempel KRAV sitt regelverk.

Det skal betales avgift for bruk av merket. Så lenge merket fungere som offisielt norsk økologimerke er avgiften frivillig. Avgiften bestemmes av styret ut fra vurdert markedsverdi for merket.

 

Debios videre arbeid

Årsmøtet i Debio skal tirsdag også drøfte spørsmål om oppretting av et sertifiseringsselskap og hva som skal skje med den delen av Debio som ikke blir overført til det nye kontrollselskapet.

Annonsører

Samarbeidspartnere