Det offentlige kan kreve økologisk

14.11.2011
Det er fullt mulig å kreve økologisk mat og samtidig overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser, konstaterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). – Regelverket gir det offentlige gode muligheter til å kreve økologisk mat. Nå er det viljen i innkjøps-Norge det står på, sier direktør Hans Christian Holte i Difi. – Dette er viktig informasjon å få ut til alle som driver med innkjøp til storkjøkken i det offentlige, sier Maiken Pollestad Sele som arbeider med storkjøkken hos Oikos – Økologisk Norge.

Gunnar Kvamme er kjøkkensjef ved St. Olav hospital i Trondheim. Kvamme er pioneer i bruk av økologisk mat i det offentlige og har mottatt Ingerid Espelid Hovigs matkulturpris for sitt arbeid.  Foto: St. Olavs hospital.


-Vi kan med sikkerhet slå fast at økologisk mat kan regnes som et miljøkrav, sier direktør Hans Kristian Holte hos Difi.  Foto Difi/Martin Brakstad.

 

Mangler omtale

Difi har erfart at mange innkjøpere i det offentlige tror at regelverket om offentlige anskaffelser hindrer dem fra å kreve økologisk mat. Temaet er heller ikke spesifikt omtalt i regelverket.
- Vi kan med sikkerhet slå fast at økologisk mat kan regnes som et miljøkrav. Slike krav er allerede godt etablerte i konkurranser om offentlige kontrakter. Vår konklusjon er at innkjøperne dermed har god anledning til å kreve økologiske matvarer, sier direktør Hans Christian Holte.

 

I fjor startet Difi et prosjekt for å legge til rette for at offentlig etterspørsel gir et vesentlig bidrag til Regjeringens målsetting om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon i Norge innen 2020. Prosjektet er et oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF).


Kan ikke kreve Ø-merket

I Norge viser blant annet Debios Ø-merke at varen virkelig er økologisk. Men selv om innkjøperne kan kreve økologisk mat, er det ikke tillatt å kreve at et produkt skal være Ø-merket. Kravet kan derimot bestå i å oppfylle de krav som stilles for å være berettiget til merket. Hensikten er å sikre at økologiske matvarer utenfor merkeordningen også kan konkurrere om kontrakter.
All økologisk mat som selges i EU/EØS-området er produsert i henhold til EUs standard for økologisk landbruk. Økologisk landbruk blir definert som "et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse».

 

Videre heter det: «Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, i stedet for å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og livskvalitet for alle."

 

Saken er fra Direktoratet for IKT og Forvaltning (Difi).

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere