Direktøren for Bioforsk Økologisk har trukket seg

22.10.2010
Turid Strøm har trukket seg som direktør ved Bioforsk Økologisk ved Tingvoll. Kristin Sørheim er konstituert som ny direktør for 1 år framover. Oikos – Økologisk Norge hadde fredag møte i Oslo med ledelsen for Bioforsk. I møtet understreket Oikos at det er viktig for det økologiske landbruket i Norge, at det økologiske fagmiljøet blir videreført ved Bioforsk sin økologiske avdeling ved Tingvoll, sier daglig leder Reidar Andestad.

Turid Strøm har trukket seg som direktør ved Bioforsk Økologisk. -Oikos - Økologisk Norge mener det er viktig at avdelingen ved Tingvoll blir videreført som både et forsknings- og kompetansesenter for økologisk landbruk i Norge, sier Reidar Andestad.   

 

Fortsetter som forsker

Turid Strøm vil fortsette som forsker ved Bioforsk Økologisk. Den konstituerte direktøren Kristin Marie Sørheim (54) er utdannet veterinær og har arbeidet i Statens dyrehelsetilsyn og Mattilsynet i ulike stillinger. Hun har også en karriere som politiker. Hun har blant annet vært ordfører i Tingvoll kommune i to perioder og har vært medlem av Møre og Romsdal fylkesting. Hun har videre deltatt aktivt i offentlig utredningsarbeid som medlem av Lokaldemokratikommisjonen og leder av Sørheimutvalget (kommunesektorens inntektssystem).

 

Kristin Sørheim er konstituert som ny direktør.  Foto: Tingvoll kommune.

Takk og velkommen

Oikos - Økologisk Norge ønsker å si takk til Turid Strøm for mange års god innsats som direktør ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll og ønsker Kristin Sørheim velkommen, sier Reidar Andestad.

 

Kontaktmøte mellom Oikos og Bioforsk

Etter den del debatt i media hadde Oikos - Økologisk Norge invitert ledelsen ved Bioforsk til møte på Miljøhuset i Oslo fredag.  Dette var dagsorden for møtet:

  • Punkt 1. Etablere en minste fellesnevner for forståelsen av økologisk landbruk.
  • Punkt 2. Drøfte tilnærmingsmåter til bærekraftsbegrepet. Hvordan vil Bioforsk definerer bærekraft og bærekraftig matproduksjon og miljøvennlighet? Hvordan inkluderes økologisk landbruk i disse begrepene?
  • Punkt 3. Bioforsk sin rolle som premissleverandør til norsk landbruk, og ivaretakelse av økologisk landbruk som en del av dette.
  • Punkt 4. Framtida for Bioforsk Økologisk.
  • Punkt 5. Systemfeltforsøket på Apelsvoll. Oikos sin vurdering av dette og drøfting av dette.
  • Punkt 6. Dialogformer framover. Rolleavklaring.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere