Disputas om kaffepriser, konkurranse og Fairtrade

24.09.2010
Organisering i Fairtrade og økologiske kooperativer gjør det vanskelig for oppkjøpere å underbetale kaffeprodusenter. Dette kommer alle kaffeprodusenter i et marked til gode, viser en ny doktoravhandling fra NHH ved Anna Birgitte Milford. Hun har særlig studert situasjonen i Chipas i Mexico. Anna Birgitte Milford er også leder for Oikos Vest og var aktiv i markedsføring av økologisk frukt under Matfestival i Bergen for kort tid siden.

Anna Birgitte Milford skal forsvare sin doktoravhandling om kaffeproduksjon, priser, økologisk produksjon ved koopertativ i Mexico og Faritrade, ved Handelshøyskolen i Bergen 1. oktober.  Foto: Oikos.

Lønnsomt for produsenten å produsere i økologiske kooperativer.

Lokale kaffemarkeder i produsentland er ofte preget av mangel på reell konkurranse mellom oppkjøpere. Dette skyldes både dårlig utarbeidet infrastruktur og at produsentene ikke er informerte om bevegelsene i det internasjonale kaffemarkedet.  En studie av kaffebønder, utført i forskjellige områder av Chiapas, Mexico, viser at mange kaffebønder opplever at organisering i Fairtrade og økologisk sertifiserte kooperativer, gjør de private oppkjøperne tilbøyelige til å betale en høyere kaffepris. Også produsenter som ikke er medlem av kooperativene tilbys høyere pris for kaffen.

 

En statistisk analyse med kaffeprisdata på kommunenivå fra Chiapas fra 2001-2007 bekrefter denne tendensen. Dette kan tyde på at konkurransen fra kooperativene gjør det vanskelig for oppkjøperne å underbetale produsentene. Slik bidrar kooperativene til å skjerpe konkurransen i isolerte og marginaliserte markeder.

 

Demokratiske strukturer en fordel for bøndene

En annen analyse med data fra Fairtrade Labelling Organisation fra 2001-2005 tyder på at kooperativer som innfører demokratiske styringsmekanismer ikke får økonomiske ulemper som følge av dette, men at det tvert i mot er de mest demokratiske kooperativene som tilbyr den beste kaffeprisen til sine medlemmer.

 

Kaffekooperativene som ifølge Fairtrade Labelling Organisation er mest demokratiske er generelt også mer økonomisk vellykkede, viser avhandlingen.

 

Tid og sted for disputasen


Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 1. oktober 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: Rural development: Market failures and policy prescriptions

Opplysningene over er basert på presseinformasjon fra Norges Handelshøyskole.

 

Hvor får jeg kjøpt økologisk Faritrade kaffe?

En rekke butikker i Norge selger økologisk Faritrade kaffe, sier Maiken P. Sele, rådgiver og prosjektleder i Oikos - Økologisk Norge. -Kaffe er blant de produktene som er lettest å få tak i, både i fullsortimentsbutikker og lavprisbutikker, kafeer, kaffebarer, restauranter og på togene til NSB. Fairtrade og økologisk skaper reell utvikling der kaffen produseres, og siden det er et veldig lett tilgjengelig produkt, finnes det ingen unnskyldning for å drikke annen kaffe, avslutter Sele.

Annonsører

Samarbeidspartnere