Dramatisk for økologiske grøntprodusenter

03.06.2010
Hele 7 av 10 norske økologiske grønnsaksprodusenter må avslutte sin produksjon på grunn av manglende etterspørsel, sier produksjonssjef Clas Huseby i Gartnerhallen. Han kritiserer myndighetene for å svikte når det gjelder offentlige innkjøp.
- Oikos – Økologisk Norge er glad for at Gartnerhallen utfordrer myndighetene til større økogrøntinnkjøp, sier Reidar Andestad, det skal ikke store prosent offentlige innkjøp til før økologiske produsenter kan sikres større leveranser. Samtidig er innsalgsarbeidet fra Gartnerhallen og Bama mot dagligvarekjeder og andre aktører svært viktig. Vi forventer at de gjør en bedre jobb fremover.

Godt utvalg av økologisk frukt og grønt hos Økologiske Dagligvarer på Ullandhaug i Stavanger.

 

Det skjer flere positive ting innen økologisk grønt, forteller  prosjektleder for foregangsregionen innen økogrønt Kari Mette Holm i Vestfold Foto:Oikos.

Foregangsregionen for økogrønt er optimister 

  -Kari Mette Holm, prosjektleder i foregangsfylket for økogrønt, Vestfold, sier hun tror på økning fremover både ved offentlige innkjøp og gjennom det som skjer i dagligvarebransjen.

 

Helkjedeavtaler innen økogrønt 

Gartnerhallen etterlyser helkjedeavtaler for å få opp omsetningen.  - Det kan være nyttig sier Kari Mette Holm.  Det er samtidig nyttig å kjenne til at mange av helkjedeavtalene innen økogrønt som har vært, ikke har påvirket betaling til produsenten, det har gått inn i Bama eller i aktuell butikkjede.  Det vil være behov for å bidra til å sikre lønnsomhet for produsentene i framtidige kjedeavtaler, for å stoppe frafallet av økologiske produsenter. sier Holm.

 

Tror på økte offentlige økoinnkjøp

Hun er optimist med tanke på å få innkjøpssamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold (VOIS/BTV) til å legge inn krav om en økologisk andel, og forteller at dette er til vurdering nå. Staten skal gå foran som et godt eksempel, og Fylkesmannen i Vestfold innførte økologisk møtemat allerede for 5 år siden. Gjennom innkjøpsavtaler som åpner for økologiske produkter kan også kantinene tilby økologisk mat. Hun er glad for at Bama i Vestfold og NorgesGruppen virker positive til å satse mer på økologisk grønt fremover. Hun arbeider for at NorgesGruppen sentralt skal legge inn et økologisk produkt i sin grøntpakke på 8 produkter, det de kaller Super 8, det vil i så fall bety at forbrukerne er sikret tilgang til dette produktet i alle NorgesGruppens butikker og til en gunstig pris. Det kan bety et løft for omsetningen av økologisk grønt.

 

Inspirert av St.Olav 

I Vestfold har de hatt besøk av kjøkkensjefen ved St Olavs Hospital som har fortalt om gode erfaringer med økologiske innkjøp ved sykehuset.  Det har vært veldig inspirerende og hun forteller om flere kjøkkensjefer i fylket som er engasjerte i å komme i gang med økologiske innkjøp til sine storkjøkken. 

 

Hvilke produkter går tilbake

Disse økologiske produktene går i følge Gartnerhallen mest tilbake:  

Squash: -100 prosent

Ruccola: -99,8 prosent

Isbergsalat: -92,7 prosent

Sherrytomat: -44,1 prosent

Kålrot; -38,4 prosent

Hjertesalat: -39,2 prosent

Troll (potet): -32,2 prosent

Jordbær: -21 prosent

 

Volumendring i prosent fra 2008 til 2009.

 

Kartlegger flakehalser innen økologisk grønt

Oikos - Økologisk Norge arbeider med et prosjekt med kartlegging av flaskehalser innen økologisk frukt og grønt.  Her vil en gjennomføre en dialog med bl.a. Bama før sommeren.  Geir Ole Sætremyr er den som arbeider mest med dette prosjektet i Oikos.

 

Les intervjuet med Gartnerhallen og flere økologiske grøntprodusenter

Annonsører

Samarbeidspartnere