Dramatiske kuttforslag i strid med økomål

08.10.2014
I sitt første forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til et kutt i grunnstøtten til Oikos fra 2,9 millioner til 2 millioner. En slik svekkelse av arbeidet for økologisk produksjon og forbruk er stikk i strid med Stortingsflertallets erklærte målsetting. Oikos har sendt brev til Næringskomiteen på Stortinget og bedt dem gripe inn.

Regjeringen ønsker å avvikle systemet med grunnbevilgning til ideelle organisasjoner og kutter i forslaget til Statsbudsjett hele 31 prosent av grunnstøtten til Oikos – Økologisk Norge. Også Biologisk-dynamisk Forening kuttes med 50.000 kroner, og sitter da igjen med 100.000 kroner i grunnstøtte.

Mot flertallets vedtak

- Stortinget arbeider etter et mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 og Landbruks- og matdepartementet har bekreftet dette målet. Nå foreslår regjeringen å kutte grunnbevilgningen til den eneste frittstående organisasjonen i landet som arbeider målrettet for nettopp Stortingets mål på økologi-området. Vi ber Stortinget om å sørge for at dette forslaget ikke får gjennomslag, sier daglig leder i Oikos, Regine Andersen.

Oikos er unik

- Oikos – Økologisk Norge har en unik posisjon fordi det er den eneste organisasjonen i landet som utelukkende jobber for å fremme økologisk produksjon og forbruk gjennom politisk arbeid, informasjon og kommunikasjon. I tillegg gjennomfører Oikos mange konkrete prosjekter for å stimulere til økt produksjon og forbruk og spre økologisk matglede, forteller Regine Andersen. - Som en landsdekkende demokratisk medlemsorganisasjon forener Oikos forbrukere og produsenter i en felles allianse med god lokal forankring. Organisasjonen er et sentralt kompetansemiljø på økologi-området og en viktig dialogpartner for media, myndigheter, produsenter, leverandører og relevante organisasjoner, sier hun. - Vi drister oss til å påstå at vårt arbeid er en viktig forutsetning for at Stortinget skal nå sine mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, sier Regine Andersen.

Stoler på KrF, V og opposisjonspartiene

Selv om etterspørselen etter økologiske varer er i sterk vekst, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår før 15-prosentmålet er innen rekkevidde.

- KrF og Venstre er viktige alliansepartnere for utviklingen på økologi-området på vippen i norsk politikk. De har markert klare holdninger på dette området og vi stoler derfor på at de vil sørge for at grunnstøtten til øko-organisasjonene opprettholdes, forsetter Andersen. Hun legger til at opposisjonspartiene er klare i sin støtte til satsningen på økologisk produksjon og forbruk, og at de sammen med regjeringens støttepartier danner flertall. -Dette betyr at de har muligheten til å endre regjeringens forslag til budsjett på dette området, og vi går ut fra at de vil benytte seg av denne muligheten.

Hva kan du gjøre?

Nå trenger Oikos alle medlemmer vi kan få. Meld deg inn her eller kontakt oss på info@oikos.no

Brevet fra Oikos – Økologisk Norge til Næringskomiteen finner du HER

Link til aktuelle budsjettsider finner du HER

Annonsører

Samarbeidspartnere