Dyra elsker økologisk fôr

18.04.2010
-Jeg drar ikke fram forskning og statistikk, sier bonde Geirmund Øglend i Sandne til Sandnes Avis. Jeg forteller folk om det jeg så med mine egne kyr da de gikk over til økologisk fôr. Nå spiser de mye mer, og har mye bedre appetitt enn før, forteller han til Sandnes Avis. Oikos - Økologisk Norge sin nesetleder sier også at matfylket Rogaland bør være økologisk og innrømmer at det er et stykke vei å gå.

Geirmund Øglend fra Sandnes på Landsmøtet i Oikos i Kristiansand der han ble valgt som nestleder.  Oikos bilde. 

Uten reklame glemmer impuls-kundene fordelene med økologisk mat 

Det er naturlig å bremse produksjonen noe for å unngå for mye økologiske varer i markedet, sier han med tilvisning til Nortura og Tine sine tiltak. Men han sammenligner nedgangen i salget av økologiske matvarer med nedgangen i reklame og kampanjer rundt de samme varene. - Når ikke reklamen minner folk om fordelene ved økologisk mat er det nok mange som glemmer den, sier han.  Ved tidligere stagnasjon i våre naboland har salget etter en stund tatt seg kraftig opp i igjen, det må vi lære av.  Nedgangen i markedet er et hinder for å nå regjeringens 15 % målsetting for økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Han tror at det er impuls kundene som har falt fra og at de lettere enn andre påvirkes av manglende økologisk reklame.  Heldigvis har vi en økologisk handlegruppe som er trofast.  Her finner vi småbarnsforeldre og andre som tenker miljø og kosthold.

Bilde av Reidar Andestad jan 08

Her et gruppe fra møte i Oikos Rogaland, Geirmund Øglend til venstre.  Oikos bilde.

 

Prisen på økologisk mat skal være noe høyere enn på annen mat 

Prisen på økologisk matvarer ligger i følge han gjennomsnittlig 20% over vanlige matvarer.  I følge Øglend er dette nødvendig.  Bøndene driver økologisk får 75 øre ekstra per liter melk de leverer.  Listeprisen til bonden er vanligvis på kr 4,40.  Disse 75 ørene går nærmest opp i den ekstra kostnaden det er å drive økologisk gård som utgifter til dyrere økologisk kraftfôr.

 

Dette er utdrag av et større intervju med Geirmund Øglend i Sandnes Avis 15.4.

Annonsører

Samarbeidspartnere