Dyrevernalliansen motarbeider økologisk dyrevelferd

05.03.2014
- Dyrevernalliansens angrep på Ø-merket gir ingen dyr et bedre liv. Den største trusselen mot god dyrevelferd, er det ensidige fokuset på billig mat, sier seniorrådgiver Marit Grinaker Wright i Oikos - Økologisk Norge.

Dyrevernalliansen har i dag gått ut i media med påstander om at økologiske husdyr ikke har det bedre enn dyr på konvensjonelle gårdsbruk og at Ø-merket er en bløff.

Usant om fakta

Dyrevernalliansen hevder i sin Ytring på nrk.no i dag at ”økologiske melkekyr står fastlenket på båsen mesteparten av året.”
I programmet Her og nå på NRK P1 påsto representanten for Dyrevernalliansen til og med at vi "har ikke lov til å gjøre noe mer enn EUs minimumskrav på økologisk".

- Begge disse påstandene er direkte gale, sier seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge, Marit Grinaker Wright. - Mange dedikerte økologiske bønder holder en langt bedre dyrevelferds-standard enn minimumskravene, noe innslaget i NRK P1 også viste.

Det godes fiende

I økologisk dyrehold generelt stilles det større krav til plass, både ute og inne, enn det som ellers gjelder. Det skal også legges til rette for dyras naturlige behov, og de får naturligvis økologisk fôr, fritt for sprøytemidler. Dette er objektive fakta. - Utspillet fra Dyrevernalliansen blir derfor skivebom: Det beste blir det godes fiende, mener Wright.

Melder seg ut

For å poengtere sitt utspill har Dyrevernalliansen nå meldt seg ut av Debio, den økologiske kontrollordningen som sørger for at det økologiske regelverket følges. De har også meldt seg ut av regelverksutvalget for økologisk landbruk, som er den ene arenaen der frivillige organisasjoner har mulighet til å påvirke regelverket.
Det er Landbruks- og Matdepartementet (LMD) som bestemmer reglene for økologisk landbruk i Norge.

Burde stå sammen

Oikos – Økologisk Norge kan være enig med Dyrevernalliansen i at det økologiske regelverket på enkelte punkter er for svakt og at arbeidet med å utvikle dette går for langsomt.

- Men vi tror dessverre ikke at utspillet fra Dyrevernalliansen vil gi noe positivt bidrag til dyrevelferd i norsk  landbruk, sier Wright. – Det økologiske regelverket blir ikke noe bedre av at Dyrevernalliansen gir opp arbeidet nå, etter bare fem år som medlem i Debio. Skal vi få til de forbedringene som trengs burde vi stå sammen.

Kravet om billig mat

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon av bønder og forbrukere, som også jobber for at økoregelverket skal bli stadig bedre, både når det gjelder dyrevelferd og andre krav til økologisk produksjon.

- Den aller største trusselen mot god dyrevelferd, er det ensidige fokuset på at mat først og fremst skal være billig, mener Wright. - Alternativet til økologisk mat gir ikke noe bedre dyrevelferd. Billig mat gir dårligere dyrevelferd.

Økokyr får komme ut

Fakta er i følge Debios opptelling at om lag halvparten av de økologiske melkebrukene allerede har løsdriftsfjøs, der dyra går fritt som de vil. Økologiske melkekyr skal også få gå på beite så lenge det er gras å finne. Om vinteren skal de dyra som ennå står i båsfjøs, få komme ut daglig så lenge vær og føre tillater det, og minst to ganger i uka. Alle fjøs som er bygget siden 2001 skal være løsdriftsfjøs.

Reglene kan bli bedre

- Regelverket for økologisk produksjon er et godt utgangspunkt for god dyrevelferd, sier kommunikasjonsansvarlig i Debio, Trym Helbostad.  - Samtidig er det punkter i regelverket som kan bli bedre.

Debio er derfor glad for at det blir en debatt om dyrevelferd og det tilhørende regelverket. Konstruktiv debatt og gode argumenter er gode bidrag i så måte.

- Vi er ikke like glade når man velger å tolke enkeltpunkter i regelverket på en så tendensiøs måte som Dyrevernalliansen nå gjør. De mistenkeliggjør alle som driver med økologisk dyrehold. Det gagner ikke formålet med debatten, sier kommunikasjonsansvarlig Trym Helbostad på debio.no.

Annonsører

Samarbeidspartnere