Edvard Vogt – minneord

19.10.2016
Stifteren av organisasjonen som banet vei for Oikos – Økologisk Norge er død. Edvard Vogt tok i 1971 initiativet til organisasjonen Alternativt Jordbruk og senere til Jordsøkjarsambandet, som siden ble Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL). Han var en viktig drivkraft og inspirator for økologisk landbruk, skriver Vidar-Rune Synnevåg i dette minneordet på vegne av Oikos – Økologisk Norge.

Mandag 17 oktober mistet vi et svært aktivt, initiativrik og varmt menneske. Selv i en alder av 93 var han engasjert og opptatt av alt som hendte. I følge Julia, hans kanadiske kone, var han ennå ikke «mett av dage». Han var syk den siste tiden og sovnet fredelig inn med sin Julia, deres fire barn og barnebarn rundt seg.


Allsidig bakgrunn
Vogt studerte bla. juss og sosiologi. Gjennom sitt arbeidsliv hadde han en rekke jobber innen disse fagområdene og avsluttet sin karriere som professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Ber-gen, Han studerte filosofi, sosiologi og teologi i Roma og ble den siste nordmann som avla sin teologiske doktordisputas på latin. Han var også prest i den katolske kirken i Bergen inntil han møtte sin Julia og stiftet familie.


Engasjement mot urett
I et lengre intervju i Bergens Tidende i fjor sa han: «Det er de rareste ting jeg har vært borti. Jeg har blandet meg inn der jeg mener det har vært urett mot noen svake. Det har liksom vært en naturlig refleks.» Han har satt spor etter seg på mange områder.

Som overbevist liberaler ble Vogt i 1946 den første ansatte landssekretær i Unge Venstre. På 70-tallet ble han kjent i forbindelse med politivoldsaken i Bergen, han startet Rettssikkerhetsforbundet og Jussformidlingen i Bergen, tok initiativ til den norske sivilombudsmannsordningen og var med og stiftet Varslerunionen.


En av pionerene i økomiljøet
Tidlig på 1970 tallet satt Edvard Vogt i herredsstyret i Fana kommune. Det var planer om å legge en framtidig E39 gjennom et dalføre med flere små gårder. Bergen kommune eide også flere gårder som lå brakk. Det ble sagt at ingen ville drive disse gårdene. Edvard var av en annen oppfatning og ville vise det ved å invitere potensielle brukere til et møte.

Høsten 1971 annonserte han i Bergensavisene etter personer som kunne tenke seg å drive gård. På kontoret hans møtte det opp over tretti personer med svært forskjellig bakgrunn, men med et felles ønske om å skaffe seg en gård. Den kvelden ble det stiften en organisasjon med navnet Alternativ Jordbruk.


Seletunstiftelsen og Jordsøkjarsambandet
I Fana hadde Edvard etablert Seletunstiftelsen med formål å ta vare på verneverdige bygninger, hovedsakelig fra Sogn og Fjordane. Her hadde han sivilarbeidere i sin tjeneste. Disse fikk i oppdrag å arbeide med den nye organisasjonen og etterhvert starte medlemsbladet Jordvett. Etter noen år ble navnet endret til Jordsøkjarsambandet fordi medlemmene besto hovedsakelig av jordsøkere. Seletun eies i dag Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet.

Etterhvert som organisasjonen vokste, ble landsomfattende og dreide seg om mer miljøvennlig landbruk, ble behovet for navnebytte påtrengende. Flere av medlemmene drev nå gårder og var ikke lenger jordsøkere. På et årsmøte på Gol på åttitallet ble det vedtatt navneskifte til Norsk Økologisk Landbrukslag, forkortet til NØLL.


Vossaseminaret
I februar, hvert år fra 1982 til 2002, drev organisasjonen i Bergen sammen med en programkomite på Voss, et seminar om økologisk landbruk i videste forstand. Stedet var Voss Jordbruksskule og seminaret ble bare hetende Vossaseminaret. Seminaret ble en møteplass for hele landet og handlet om praktisk landbruk, politikk, filosofi, vitenskap, økonomi, sjølberging mm. Etterhvert fant organisasjonen ut at Oslo var et bedre valg for sekretariatet, og navnet ble enda en gang forandret; denne gang til Oikos. Oikos oppsto gjennom en sammenslåing av Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane.

Dagens Oikos – Økologisk Norge er altså en direkte følge av Edvard Vogt sin «naturlige refleks» og grønne tanker i 1971: Vi må ta vare på jorden vi møysommelig har dyrket opp. Det vil alltid være noen som ønsker å gjøre dette!

Edvard Vogt gav det økologiske landbruket en «flying start» uten å være klar over det! Takk, Edvard, for den du var; det du har gjort for oss og for svært mange andre!

Tekst/foto: Vidar-Rune SynnevågVidar-Rune Synnevåg var med og stiftet Alternativ Jordbruk i 1971. Han var og er fortsatt en aktiv og sentral person i økomiljøet. I 1972 startet han gårdkollektiv på Osterøy i 1972 og kjøpte sammen med kollektivet en gård på Sunnmøre i 1974. I 1979 kjøpte han Stussvik i Ølve (Sunnhordaland). Ved siden av gårdsdriften arbeidet han som “bygdearkitekt”. Her har han bygget kårhus, tegnestue (kontor) og møtelokale, snekkerbod og drivhus. Løa er bygget om til leilighet til eldste sønn med familie, yngste sønn er flyttet inn i hovedhuset fra 1780 og har overtatt gården (sammen med sin søsken). Løa har også en storstue som er et felleslokale til fest, seminar, kurs, etc.


På nrk.no ligger det en film om fra 1972 om Alternativt Jordbruk og starten på det økologiske landbruket i Norge. Her er Edvard Vogt intervjuet. Vi anbefaler filmen! Du finner lenke til den på oikos.no her.

Annonsører

Samarbeidspartnere