Eksponering av sprøytemidler under graviditet kan påvirke barnets vekt

06.12.2011
En fersk dansk studie viser en sammenheng mellom bruk av moderne sprøytemidler og vektproblemer blant barn. Studien viser at gravide mødre som arbeidet i drivhus ble eksponert for sprøytemidler med hormonforstyrrende effekter. Dette påvirket deres barns vekt og andel kroppsfett.
- Det er grunn til å være oppmerksom på at barn er særlig utsatt for kjemiske giftrester, sier ernæringsfysiolog Kari Tande Hansen i Oikos - Økologisk Norge.

 Foto: iStockphoto

 

Overvekt blant barn kobles til eksponering av hormonlignende miljøgifter

I løpet av de siste tiårene har det skjedd en dramatisk økning i overvekt blant barn verden over. I de senere årene har barns eksponering for hormonlignende miljøgifter (endocrine disrupting chemicals (EDC)) begynt å linkes til overvekt, spesielt dersom eksponeringen skjer under graviditeten.

 


Sprøytemidler kan påvirke barns vekt

Nylig viste en dansk studie at sprøytemiddeleksponering under tidlig graviditet kan føre til både lav og høy kroppsvekt ved 6-11 års alder. Blivende mødre som jobbet i drivhus ble tidlig i graviditeten delt inn i lav-, middels- og høyeksponerte grupper. Alle middels- og høyeksponerte mødre byttet til et arbeid med enten lavere eksponeringsrisiko eller sluttet å arbeide i drivhus etter miljømedisinsk rådgivning tidlig i graviditeten. Fjorten av de 21 mest anvendte sprøytemidlene på mødrenes arbeidsplasser har tidligere vist å ha hormonforstyrrende effekter i ulike celleeksperimenter.

 

I gjennomsnitt hadde barn av de høyeksponerte mødrene 173 g lavere fødselsvekt enn barn av de laveksponerte mødrene. Barn av de middelseksponerte mødrene hadde 139 g lavere fødselsvekt enn barn av de laveksponerte mødrene. Barn av middels- eller høyeksponerte mødre hadde høyere andel kroppsfett ved 6-11 års alder enn barn av laveksponerte mødre.

 

Wohlfahrt-Veje et al konkluderer med at selv kortvarig yrkesmessig eksponering av moderne sprøytemidler under graviditeten kan ha langvarige negative konsekvenser for barna.


For å lese hele artikkelen som er publisert i Environmental Health, se her.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere