En økologisk framtid? Paneldebatt med partipolitikere

14.08.2013
Økologisk mat er i vinden. Mange etterspør mat uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Stadig flere forstår at økolandbruk tar vare på livet i jorda og gir større biologisk mangfold. Hvilke partier kan få fortgang på den økologiske satsningen? Partipolitikerne gir deg svaret mandag 26. august.

Partiene stiller med sentrale politikere

De vil fortelle hvordan de ser på miljøutfordringene i landbruket, hva deres partier har gjort for økologisk jordbruk og forbruk så langt, og hva de vil gjøre i neste stortingsperiode. Det blir god tid til debatt, før politikerne til slutt forteller oss hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør velge nettopp deres parti.

Se Facebook event

Disse stiller til debatt:

Terje_l_Aasland AP

ARBEIDERPARTIET: Terje Lien-Aasland
Leder av Stortingets næringskomité og 1. kandidat til stortingsvalget fra Telemark AP.

Svein Flåtten H

HØYRE: Svein Flåtten
Stortingsrepresentant, næringspolitisk talsmann,      1. kandidat til stortingsvalget fra Vestfold Høyre.

Erlend Grimstad SP

SENTERPARTIET: Erlend Grimstad
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet,
1. kandidat til stortingsvalget fra Akershus SP.

Rigmor A_Eide KRF

KRISTELIG FOLKEPARTI: Rigmor Andersen Eide

Stortingsrepresentant, 1. kandidat til stortingsvalget fra Møre- og Romsdal KrF.

Aksel Hagen SV

SOSIALISTISK VENSTREPARTI: Aksel Hagen

Stortingsrepresentant, 1. kandidat til stortingsvalget fra Oppland SV.

Ola_Elvestuen V

VENSTRE: Ola Elvestuen

Nestleder i Venstre og byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, 2. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Venstre.

Rasmus_Hansson MDG

MILJØPARTIET DE GRØNNE: Rasmus Hansson

Biolog, 1. kandidat til stortingsvalget fra Oslo MDG.

Elin V Rutle R

RØDT: Elin Volder Rutle

Landbruksøkolog og miljøpolitisk talskvinne for Rødt, 5. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Rødt.

Fremskrittspartiet vil delta, men vil oppnevne sin deltaker til panelet senere.

Ordstyrer for kvelden er Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge.

Bred plattform av arrangører

Paneldebatten arrangeres av Oikos - Økologisk Norge i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Biologisk-dynamisk Forening, Debio, Norges Birøkterlag, Mat og jord der du bor (Majobo), Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Sabima, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Dialogos medie- og ressurssenter og Cultura Bank. Dette gir arrangementet en bred plattform.

En viktig debatt

Debatten er viktig for framtidens politikk på det økologiske området, både fordi det kan få betydning for økologisk bevisste velgeres partivalg og fordi det vil gi viktige innspill til politikerne som skal stake ut kursen etter valget.

Møt opp og bli med! Se Facebook event

Når og hvor?

Mandag 26. august kl. 19.00 – 21.30

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen.

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Gratis entré

Velkommen!

bie

Plakat/invitasjon - skriv gjerne ut og heng opp.

Plakat/invitasjon til nedlasting - skriv gjerne ut og heng opp.

Kontakt: Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge (regine@oikos.no)

Annonsører

Samarbeidspartnere