En sommer for jorda: Bli med til Sverige

23.05.2013
Hvert minutt legges arealer tilsvarende 30 fotballbaner fruktbar matjord i verden brakk. Hva betyr egentlig det? Kom til Summer of Soil i Järna i Sverige 7. juli - 9. august. Her får du kjenne, se og forstå hva matjord består av, og hvordan den best tas vare på.


Summer of Soil
består en rekke praktiske kurs knyttet til mat og jord- og hagebruk, og konferansen The Living Soil Forum 22.-26. juli. Mennesker tilknyttet matproduksjon i alle ledd vil møtes her: Bønder og gartnere, forskere og filosofer, produsenter, forhandlere og forbrukere.– Vi vil bygge en inkluderende, global jordbevegelse og fremme bevissthet om jordkvalitet gjennom hele matsystemet, sier Pieter Ploeg, kommunikasjonssjef og en av initiativtakerne til sommerens arrangement.

– Målet er å inspirere forbrukere, og spesielt ungdom til å bli aktive jordforvaltere.

Utmagret jord

25 prosent av jordsmonnet er så utmagret at det ikke lenger egner seg til å dyrke mat, i følge FAO (FNs mat- og landbruksorganisasjon). Dette er også i samsvar med forskning fra professor i økologi og agronomi ved Cornell University, David Pimentel. Moderne jordbruksdrift, med mye bruk av kunstgjødsel og syntetiske sprøytemidler, og ensidig dyrking av jorda, er ifølge FAO en grunn til denne utviklingen.

Pimentel viser til at 10 millioner hektar fruktbar jord forsvinner hvert år, eller 10 ganger Norges jordbruksareal - omregnet tilsvarer dette 30 fotballbaner hvert eneste minutt. God matjord er en forutsetning for matsikkerhet i verden. 90 prosent av maten vår kommer direkte eller indirekte fra dyrket mark.

– Det holder ikke lenger å stoppe den negative utviklingen, vi må også gjenoppbygge matjorda, påpeker Ploeg. – Vi ønsker å mobilisere en bevegelse som kan få fart på dette arbeidet.

Jordforvaltning i praksis

Arrangementet er todelt, den ene delen er praktisk. Gjennom fem uker tilbys en rekke tverrfaglige kurs med fokus på god, sunn grojord og bærekraftig matproduksjon: Biodynamisk hagebruk, kretsløpsjordbruk, birøkt, høsting av ville vekster fra skog, eng og grøftekant, hermetisering, bevaring av frø, urban dyrking og mye mer. Kursene gir en rekke muligheter til å utforske ulike aspekter og måter å jobbe med jord og matproduksjon på.

Fra kunnskap til handling

Hva skal til for at kunnskap blir til handling? Konferansen The Living Soil Forum 22.-26. juli utgjør sommerens andre del. I Kulturhuset i Ytterjärna møtes et tungt knippe internasjonale eksperter på økologi som vil nærme seg dette spørsmålet fra ulike vinkler. Ut fra et klimaperspektiv, i lys av bevaring av biologisk mangfold, med tanke på trygg mattilgang for alle, landbruksteknisk, satt i en handelssammenheng. I løpet av uka forsøkes trådene samlet.

Bekreftede bidragsytere er: Håkan Wallander, professor i markbiologi ved Lunds universitet,
Dr. Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økolgisk Norge,
Patrick Holden, initiativtaker til britiske Sustainable Food Trust og tidligere leder for Soil Association,
Volkert Engelsman, leder for Eosta, Europas ledende distributør av økologisk frukt og grønt, og styremedlem i IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements),
Helmy Abouleish leder for det egyptiske kraftsenteret SEKEM,
John D. Liu, fra Environmental Education Media Project,
Dr. Vandana Shiva, forsker, feminist og filosof som blant annet jobber for den indiske frøbanken Navdanya,
Dr. Artur Granstedt som leder BERAS-prosjektet fra Järna,
og Johan Ununger, dirketør for Saltå Kvarn.

Les mer og meld deg på summerofsoil.se


Kilde og videre lesning

Pimentel, David: Soil Erosion: A Foor and Environmental Threat
Pimentel, David: Reducing Energy Inputs in the Agricultural Production

Annonsører

Samarbeidspartnere