En uke med øko!

20.09.2017
September i fjor, bannere blafrer i vinden nedover hele Karl Johans gate i Oslo. ØKOUKA står det med store bokstaver. Festen er i gang. En uke med gårdsbesøk, markvandringer, foredrag, surdeigsbaking, matlaging og -smaking. Snart er det på’n igjen!

For hvert år er det flere som deltar og stadig flere byer og steder som også vil arrangere Økouka. 13 steder i landet i år, tre flere enn i fjor.

– Hva er formålet med en slik uke?

– Det er en uke med feiring av norsk, økologisk mat som formidles både gjennom råvarer, økt kunnskap og inspirasjon. Uka viser mangfoldet av landbruks- og matproduksjon i Norge, og knytter det til folks hverdag, sier Markus Brun Hustad, nasjonal koordinator og prosjektleder for Økouka i Oslo.

ØkoukaDen grønne bølgen
Det startet i 2011 i Sør-Trøndelag men allerede i 2006 tok ideen form etter et seminar på Bjerkem gård i Nord-Trøndelag. Seminaret var så inspirerende at initiativtaker Jakob Bjerkem tenkte at temaet måtte få større oppmerksomhet, over en lengre periode, og nå ut til mange, mange flere. Og slik er det blitt. Nå er uka spredt utover med en haug av arrangementer, mange involverte og med et proft apparat i ryggen.
– I år blir nok den største markeringen hittil, sier Markus engasjert og stolt over å ha fått med nye deler av landet. – I år er nordlendingenes første møte med arrangementet, jeg håper det blir like inspirerende for dem som uka var for meg første gangen, sier han.

I 2013 sitter Markus i den proppfulle salen der åpningsfesten til hovedstadens første uke, ”Økoslo”, har begynt. Forventningsfull lytter han til arrangørene; ildsjeler som har satt sammen et program i siste liten fordi de så gjerne ville henge seg på bølgen – den grønne – som skyller over landet. De tar Oslo med storm, uka tar helt av, det går over all forventning. Folk står i kø for å være med å høste grønnsaker og yste.

– Det var en kul opplevelse! Det ble så tydelig at dette var noe folk ønsket sterkt, og veksten vi ser i dag indikerer at folk langt fra er mette på øko, sier Markus som involverte seg raskt, først gjennom Bonde- og Småbrukarlaget og senere gjennom jobben han har i dag i Oikos – Økologisk Norge.

Økouka for alle
En tidlig vårdag i april har han samlet troppene på den nyåpnede innovative, hippe hubben i Oslo, Vippa. Lokale prosjektledere har reist langt for å planlegge årets uke. Folk er engasjerte, de har ulike synspunkter men et felles mål; et mer økologisk Norge. De gleder seg til å møtes i ulike sammenhenger, få inspirasjon og bidra til å få oppmerksomheten rettet mot den grønne Ø-en. I Oslo er hele 13 organisasjoner med i planleggingen. Ordene til prosjektlederen i Rogaland får oss til å klø oss i hodet: ”Det er jo ikke menigheten vi skal få med, de kommer uansett. Vi må nå ut til nye målgrupper, sier han. Vi spør Markus.

– Hvem er denne uka for, egentlig?

– Den er for alle, svarer han. – For venner i miljøet, for de som vil vite og lære mer. Styrken i Økouka er at så mange ulike organisasjoner, sosialentreprenører og andre samarbeidspartnere er involvert. Da når vi ut til et stort publikum. Det er mange eksempler på dette. I fjor arrangerte vi et seminar sammen med DNT og traff et nytt publikum på den måten, og med Cultura bank hadde vi et markedsseminar om økologisk økonomi. Andre arrangementer som nådde bredt ut var klesbyttedager i Rogaland og øko-crawl i Bergen der flere gikk sammen fra butikker til serveringssteder, stakk innom bakhager og puber. Samarbeid og nettverksbygging er stikkord, sier Markus. – Kokker, butikkeiere, bønder, gründere, økonomer, studenter og politikere får en arena der de kan møtes og snakke om temaer som angår oss; mat og miljø. Mange av de samme dukker opp på flere arrangementer, for dette er også en uke der de ivrigste i miljøet pleier fellesskapet.

– Men hva med landbruket i sin helhet? Bygger ikke det økologiske fokuset opp under et skille mellom landbrukssektorene?

– Om noe så bryter Økouka ned en barriere som kan oppstå mellom det konvensjonelle og det økologiske landbruket. Vi inviterer til samarbeid, bondeorganisasjonene jobber nå mye tettere sammen. Denne uken i året forener organisasjonene seg om forskjellige temaer som omhandler økologi, som mange ikke nødvendigvis jobber med til daglig, men som alle generelt er opptatt av. Som at vi kan opprettholde et landbruk i hele landet, og at vi må jobbe for å bli mer selvforsynte. Vi håper og tror konvensjonelle bønder lar seg inspirere under denne uken, enten til å legge om til økologisk drift eller implementere noen av de økologiske metodene i driften.

– At det går såpass tregt med å få folk til å kjøpe mer økologisk mat mener mange skyldes at norsk landbruk i Norge i dag er ganske ”rent”?

– Det er et mindre skille i dag mellom de som driver økologisk og de som driver konvensjonelt enn det var for noen få tiår siden. Bøndene vet mer i dag og kvier seg nok mer for å tilføre jord og planter syntetiske sprøytemidler. De steile frontene og ulike oppfatningene vi opplevde tidligere når vi snakker om bærekraftige metoder, jevnes ut når vi fokuserer på hva som lever i jorda. Økologisk landbruk er jo heller ikke hele svaret, selv om det er en del av svaret, sier Markus, – det økologiske regelverket fungerer som en spydspiss for landbruket i sin helhet.

Globalt fenomen
Kun to prosentav omsetningen, og fem prosent av dyrkingsarealet er økologisk her i landet men tallene øker. Her hjemme, i verden og ikke minst i våre naboland. Matkjedene kniver om å bli best på øko.

– Dette er et globalt fenomen, jeg tror folk begynner å se sammenhenger og lete etter alternativer som kan erstatte det som åpenbart ikke fungerer over tid; det industrielle, monokulturelle landbruket som stort sett baserer seg på fossile energikilder og råvarer som flyr kloden rundt. Gjennom Økouka merker vi at folk er sultne på å lære om hvor maten kommer fra, hvordan den tilberedes og hvordan den best mulig kan dyrkes. Den økologiske tanken er tuftet på helhet. Å kunne ta vare på økosystemene er noe av det folk vil lære mer om.

En uke med øko 2017Slik var det også for Markus da han deltok på sin første økouke, og det er også de tilbakemeldingene han får fra deltakere, arrangører og samarbeidspartnere. Å ha oppmerksomheten rettet mot -og feire de som tenker på fremtiden.

– Det er utrolig motiverende å jobbe med Økouka fordi det er et samarbeidsprosjekt der mange bedrifter og organisasjoner kommer sammen. Mange har etter en uke fått et ekstra dytt til å jobbe mer med temaene, sier Markus.

Det er en annen litt mer subtil grunn til å feire øko i en uke; det norske forbruket av økologiske varer tilsvarer akkurat én ukes forbruk i året.

– Hvilket selvfølgelig er alt for lite, men slik er det nå engang, foreløpig. Når forbruket tilsvarer to uker utvider vi med glede, sier Markus og smiler.

Tekst: Emma Gerritsen
Foto: Svein G. Kjøde og Wanda WiderøeØKOUKA 2017, 22. – 30. september

  • En feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon knyttet til folks hverdag. I løpet av en uke arrangeres kurs og seminarer både av teoretisk og praktisk natur, gårdsmarkeder og smaksopplevelser i ulike former.
  • Arrangeres i år i Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag, Agder, Bergen, Buskerud, Oslo, Rogaland, Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Østerdal og Røros og i Østfold.
  • Ble i fjor nominert som Årets matformidler til Årets Matpris.
  • Tider og steder for de forskjellige arrangementene, foredrag og andre aktiviteter finner du på okouka.no

Annonsører

Samarbeidspartnere