Endringer i forskriftene om såvarer, settepoteter og plantesorter

27.05.2010
Endringene i forskriftene har vært gjenstand for en lang prosess hvor Regine Andersen ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) har vært en grundig kunnskapsressurs i høringsarbeid. Oikos, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Utviklingsfondet m.fl. har også deltatt aktivt i høringsarbeidet.

Av Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no


Dessverre har ikke Mattilsynet tatt hensyn til mange av de viktige innspillene fra høringsprosessen med den enkle begrunnelsen at dette ville stride mot EUs regelverk. Det viktigste resultatet som likevel ble oppnådd er at ikke-kommersiell omsetting av såvare nå igjen er lov mellom bønder og hageeiere. Men det gjenstår likevel mye før regelverket kan virke stimulerende på forvaltningen av plantemangfoldet i jordbruket.

Les pressemeldingen om forskriftsendringene hos Mattilsynet.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere