Er økologisk mat sunnere?

01.11.2006
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 7 2006 heter "Det ekologiska valet - påverkar det nästa generations hälsa?" og er en publikasjon som ser på vitenskapelige forskningsresultat i forhold til helse og økologisk mat.


En av hovedgrunnene til at forbrukere velger økologisk mat, er helsefokus. Men hva sier forskningen om helsefordeler ved økologisk mat? Publiseringen fra Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som er et produkt av et seminar i Ekologiskt Forum forsøker å belyse hva som er funnet ut, og hvilken forskning det er behov for fremover.

Rapporten kan du lese og laste ned her:
http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1008

Annonsører

Samarbeidspartnere