Ernæringsrådet må løfte økologisk mat

22.06.2010
- Vi vil sterkt anbefale at Nasjonalt råd for ernæring viser en føre-var-holdning i et helhetsperspektiv, i mye større grad enn det som har vært vanlig så langt. Å anbefale økologisk mat er også i tråd med råd allerede nevnt i rapporten om å spise mindre bearbeidet mat. I økologisk matforedling er kun ca 40 naturlige tilsetningsstoffer tillatt, mot ca 360 (også syntetiske) i konvensjonell mat, skriver Oikos - Økologisk Norge i innspill til Nasjonalt råd for ernæring.

Bildet viser økologisk bakemel fra Møllerens. Oikos - Økologisk Norge gir Ernæringsrådet mye dokumentasjon for ernæringsmessige grunner til å anbefale økologisk mat og råvarer. I tillegg kommer miljøhensyn, skriver organisasjonen i sitt høringssvar.

Ernæringsmessige og miljømessige grunner

Dersom rådet mener at forskningen på ernæringsmessige fordeler ved økologisk mat ikke er omfattende nok, er det likevel grunnlag for å anbefale det ut fra generelle hensyn til miljø og helse. Slik gjøres det i Sverige og Tyskland, skriver Oikos - Økologisk Norge i innspill til Nasjonalt råd for ernæring i forbindelse med høring på rapporten "Kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer i Norge".

 

Behov for helhetsperspektiv

Ved å basere rådene på et helhetsperspektiv for helse og miljø, kan kostrådene virkelig bidra til å fremme folkehelsa og forebygge sykdommer slik målet er. Vi anbefaler derfor at temaet "giftfritt miljø og økologisk mat" tas med i rapporten om kostråd, gjerne i et utvidet kapittel om miljø. I kapittelet om kreft bør også miljømessig eksponering for miljøgifter omtales, i forhold til det som presidentens kreftpanel i USA og STAMI skriver.

Oikos - Økologisk Norge mener at de generelle kostholdsrådene til norske forbrukere i tillegg bør inneholde følgende: Man bør velge matvarer som er produsert på en miljøvennlig måte, primært økologisk mat.

 

Teksten over er et utdrag fra Oikos - Økologisk Norges høringssvar. Les hele innspillsbrevet her.

 

Utkast til rapport om nye kostråd

De foreslåtte kostrådene er mer konkrete enn tidligere. En arbeidsgruppe i regi av Nasjonalt råd for ernæring har i tre år arbeidet med en grundig gjennomgang av forskningsresultater som viser sammenhenger mellom inntak av ulike matvarer og forskjellige sykdommer. Utkast til rapport er nå ferdig og har vært på en kommentarrunde før Nasjonalt råd for ernæring ferdigstiller den i løpet av høsten. Deretter vil Helsedirektoratet bruke den som grunnlag for å formidle kostrådene til folk flest og utvalgte grupper med spesielle kostholdsutfordringer.

 

- Rapporten beskriver grunnlaget for nasjonale kostråd som kan redusere risiko for kostrelaterte kroniske sykdommer. Det viktigste målet for kostrådene er at folk flest skal ha et godt grunnlag for å sette sammen et kosthold som kan forebygge kroniske sykdommer, sier professor Haakon Meyer, leder av Nasjonalt råd for ernæring.

 

Her er finner du mer informasjon om rapporten og link til den

Annonsører

Samarbeidspartnere