Et marked i endring

07.12.2015
Med hver sin unike idé har den ”sosiale huben” Neeach og matbutikken Idunns Epler én ting til felles: Begge utfordrer den tradisjonelle dagligvarehandelen. De er ikke de eneste, stadig flere gjør det samme.

Idunns Epler driftes etter assosiativ- økonomiske prinsipper, der ansvar for kloden og medmennesker står sentralt. Produktene skal være gode og rettferdige i alle ledd; produsenten skal ha en rettferdig pris, kundene likeså. Maten skal være bra for kloden og forbrukere, sier Hilde Rimereit, gründeren av den heløkologiske matbutikken Idunns Epler, som åpnet i 2012.

Siden den gang har hun fått flere faste kunder som forhåndsbestiller varer på nett hver uke. Følgelig formidler Rimereit bestillingene videre til bøndene i nærområdet og grossistene. Slik reflekterer de forhåndsbestilte kassene og det øvrige utvalget i butikken kundenes ønsker. Slik blir også matsvinnet minimalt, da det ikke bestilles stort mer enn det  kundegruppen vil ha.

– Hyllene bugner ikke over til enhver tid, men det er alltid et rikt utvalg til de som måtte svippe innom for å kjøpe varer, sier innehaveren, og understreker at du også kan handle uten å forhåndsbestille. Rimereit merker at stadig flere blir opptatt av hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert og hvordan vi kan redusere matsvinn, som ligger på hele 46 kilo i gjennomsnitt per person per år i Norge.

– Økologisk er også blitt mer mainstream, det er gledelig, fastslår hun.

– Hva er grunnen til at flere interesserer seg for dette?

– Jeg tror flere blir bevisst på de globale utfordringene. Vi er inne i en fase med store kriser; krig, klima, og en kamp om ressurser. Stadig flere innser at vi er nødt til å endre etablerte tankemønstre. Rundt om i verden er det grupper mennesker som leter etter løsninger på lokalt nivå. Det forsøker jeg også. Jeg mener ikke å si at jeg kan endre verden, mitt bidrag er kun en dråpe i havet. Mange små initiativ kan imidlertid endre holdninger og spre seg.

Et matnyttig knutepunkt
Det samme utgangspunktet har gründerne bak matportalen Neeach, da de startet en markedsplass på nett for seks måneder siden. Neeach er et internasjonalt nettverk med en nettbutikk oversatt til tre språk; norsk, tsjekkisk og engelsk. Her får du alt fra hjemmelaget syltetøy til råvarer rett fra bonden. I dag har nettstedet brukere fra mange steder i verden, men flertallet er fra USA og Norge. Ideen er basert på å øke mangfoldet og gi produsentene en rettferdig pris for varen.

– Det er både et supplement til dagligvarekjedene og et sted for matinteresserte, sier gründer Christian Angell Isaksen, som sammen med kameraten David Carter Shinn utviklet konseptet.

– Vi startet opp fordi vi ville legge til rette for salg av produkter som enten har gått ut av produksjon på grunn av for lav etterspørsel, eller ikke har innpass i de store kjedene. Kjedene er nemlig avhengig av forutsigbarhet og et repeterbart kvantum. På den måten faller mange småskalaprodusenter utenfor og noen blir nødt til å legge om fra allsidig til ensidig produksjon. Mangfoldet har nærmest forsvunnet i de senere årene. Der vi for eksempel før hadde over 300 eplesorter er det nå kun noen få kommersielle igjen, sier Angell Isaksen.

– I tillegg er vi opptatt av at produsenten skal få en rettferdig pris for varen. Derfor går 97 prosent av inntjeningen direkte til produsenten, som selv legger ut produktet for salg. De øvrige 3 prosentene bruker vi på å vedlikeholde nettsiden, legger han til.

Initiativtakerne fikk ideen om å starte ”huben” etter en vennemiddag der de skulle kokkelere. De fikk ikke tak i de riktige ingrediensene på den lokale butikken og endte opp med å kjøre rundt til bønder i nærområdet for å kjøpe råvarene de trengte.

– Vi mener det bør være en enklere måte å få tak i disse gode varene på, som ofte blir produsert i mindre kvantum, sier Angell Isaksen.

På markedsplassen kan hvem som helst selge eller bytte matvarer. Som selger kan du bestemme hvilke land du ønsker å selge til. Selgeren er ansvarlig for kvaliteten på varen, holdbarhet og regelverk - både i forhold til mattrygghet og eventuell eksport.

Stjernerangeringer fører til en slags sosial selvjustis, da alle er opptatt av å bli omtalt positivt, sier Angell Isaksen videre.

For to måneder siden utvidet gründerne konseptet til å bli en ”sosial hub”, tilsvarende facebook, men da spesielt for matinteresserte. Det er åpent for alle, og medlemmene kan lage en profil, skrive matrelaterte innlegg, dele matbilder, diskutere mat og få seg nye ”neeach-venner”.

Fellesnevnere
Butikken i Ålesund og nettstedet Neeach er ganske så forskjellige, men gründerne har likevel mye til felles; de er opptatt av at produsenten får en rett pris for varen og begge praktiserer en alternativ økonomi. Deleøkonomi er en del av Neeach sin modell, mens Idunns Epler er basert på en assosiativ økonomi. I tillegg er forbrukermakten sentral i begge konsepter. Vareutvalget skal reflektere forbrukerne, ikke kjedenes prioriteringer.

Eksempler på alternative matbutikker og konsepter kan suppleres med mange flere; emballasjefrie butikker, økologiske (nett)butikker, landhandler, kooperativer og apper som fungerer som et bondens marked. Begrepene kortreist, emballasjefritt, økologisk, rettferdighet går igjen hos de fleste.

Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, mener denne utviklingen er et tegn på at det alt for lenge har vært en for stor avstand mellom forbrukere og produsenter.

– Dagens situasjon er ekstrem sammenlignet med tidligere tider. Det er en overflod av mat, den er billig, og vi som kjøper den har sjelden noen idé om hvor og hvordan den er produsert. Tendensen er en reaksjon på en fremmedgjøring mange opplever i møtet med den globale matindustrien, mener Hylland Eriksen. – Engasjementet har både en politisk og en personlig side; det handler om å desentralisere politikk og bidra til større rettferdighet på den ene siden, og øke sitt eget velvære og tilstedeværelse i nærmiljøet på den andre, sier han i et intervju med Ren Mat tidligere i høst.

Markedet er i endring. Teknologien legger til rette for nye møteplasser og plattformer, og en stadig voksende motreaksjon mot dagens matindustri brer om seg.

Tekst: Emma Gerritsen
Foto: Idunns Epler

10. desember er det Grønn Torsdag hos Idunns Epler, der du kan smake gode økologiske varer og få mange gode tips til julegaver. Det er åpent for alle. Sjekk ut arrangementet på facebook.

I økoguiden vår på renmat.no forsøker vi å samle både økologiske nettbutikker, butikker, kooperativer, matkasseordninger, direktesalg fra økobønder med mer. Sjekk ut guiden her, og gjerne kom med innspill og tips!

Annonsører

Samarbeidspartnere