Et økologisk U-land?

26.11.2012
Svein Flåtten (H) tar i VG 17. november til orde for å avvikle målet om 15 prosent økologisk innen 2020. Han mener «regjeringens målsetting ikke henger sammen» med dagens politikk. Dette er skuffende lite fremtidsrettet fra Høyre i en tid hvor salget av økologisk mat øker kraftig, og de miljømessige fordelene av mat fri for sprøytemidler, tilsettingsstoffer og kunstgjødsel blir stadig tydeligere.

Svein Flaaten

Flåtten har rett i at de politiske tiltakene i dag ikke står i stil til dagens økomål. Men vi er rivende uenig i at svaret ligger i å avvikle målsetningen. Svaret burde heller vært en mer ambisiøs mat- og landbrukspolitikk.

 

Det økologiske regelverket fremstår i dag som en stadig viktigere garanti mot omfattende matjusk og  økende sprøytemiddelbruk. I en slik situasjon blir det feil å skyve ansvaret over på forbrukerne alene. Utvalget som finnes i butikkene er en direkte konsekvens av de politiske rammene for næringa. At salget av økomat øker til tross, viser at forbrukerne ligger i forkant av politikerne.

 

Flåtten trenger ikke se lenger enn til våre naboland for å se at det nytter med god politisk styring. I Sverige er økoandelen i offentlig sektor på 18 prosent, og de ligger langt bak Danmark som sikter mot hele 60 prosent. I enkelte kommuner i ligger økoandelen allerede så høyt som 75 prosent. Dette er en direkte konsekvens av nettopp en målrettet politisk satsning. I en slik kontekst fremstår Norge som et økologisk U-land.

 

Maiken P. SeleMyten om at økologisk landbruk gir mindre mat enn det konvensjonelle er moden for komposthaugen. Ja, økoavlingene kan være noe lavere her i Nord, men dyrkinga skjer langt mer ressurseffektivt og gir høyere avlinger i Sør der det trengs mest. I konvensjonell matproduksjon reduseres jordfruktbarheten over tid. I dag er næringsinnholdet i jorda på rask vei nedover ved f.eks. ensidig konvensjonell dyrking, noe som kompenseres med et kunstgjødselbonanza. En slik utvikling vil få dramatiske følger for avlingsnivået og miljøet på sikt. Landbruket utgjør om lag 13 prosent av klimagassutslippene i Norge og globalt. Økologisk produksjon derimot er ikke avhengig av innkjøpt kunstgjødsel og giftige sprøytemidler. Dette gir ren mat, renere vassdrag og grunnvann, og mindre utslipp.

 

Selv om stadig flere og tyngre studier bekrefter helsefordeler med økologisk mat, er det  forsket forbausende lite på dette. I mangel av klare svar mener vi føre-var-prinsippet, og ikke kortsiktig lønnsomhet, bør ligge til grunn for hvordan maten vi spiser produseres. Om Høyre tar matsikkerhet og helse på alvor bør økomålet økes, som Venstre og Miljøpartiet De Grønne har foreslått, ikke avvikles. Økologisk landbruk er ikke perfekt, men det er vår fremste spydspiss for en mangfoldig og miljøvennlig matproduksjon, med støtte fra de fire siste landbruks- og matministrene.

 

 

Innlegget har stått på trykk i VG 24. november 2012 i en kortversjon.

Annonsører

Samarbeidspartnere