Etabler din egen økologiske kjøkkenhage

26.08.2009
Tilbud til dere i Østfold: Onsdag 2. september 2008 kl 18:00 på Nordre Braathu i Rygge

Bildet er fra en flott kjøkkenhage på Tingvoll, hos Bioforsk Økologisk

 

Møteserien arrangeres for å formidle nyttig praktisk og teoretisk kunnskap og erfaringsutveksling. Fram mot sommeren 2010 vil det bli arrangert fire samlinger for interesserte hageeiere.

 

Intensjonen bak tiltaket er å øke kunnskap rundt emnet hos flere mennesker. Dette vil kunne bidra positivt på flere måter, bl.a.:

  • - økt interesse for kompostering av organisk kjøkkenavfall
  • - økt inntak av ferske grønnsaker
  • - økt mosjon under åpen himmel

 

En demonstrasjonskjøkkenhage på ca 100m2 er under etablering på økologisk godkjent areal i tunet på gården Nordre Braathu i Rygge.

 

 

En del av hensikten er at konseptet samt alle arbeidsoperasjoner skal kunne overføres til andre småhager. Derfor brukes det utelukkende håndmakt og håndredskaper. Arealet har vært dekket med plen.

Hagen anlegges med faste senger og et fireårig omløp. I tillegg kommer en seng med fle

rårige urter, blomster samt bær. Næringsforsyning dekkes gjennom bruk av kjøkken-/plantekompost samt grønngjødsling.

 

Påmelding:  innen 1. september til nordre.braathu@c2i.net eller Hans Gaffke 907 06 104

 

Adresse: Braathugrenda 100, 1570 Dilling

 

Tiltaket gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen i Østfold.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere