Etterlyser en større satsning på øko-forskning

16.11.2012
Denne uken overleverte Oikos – Økologisk Norge sine kommentarer til statsbudsjettet. Oikos ønsker en langt større satsning på økologisk mat, spesielt innen forskning.

I kommentarene fra Landsstyret i Oikos til landbruksdepartementet heter det blant annet: «Forskning og utviklingsarbeid for å fremme økologisk produksjon er enda en ung disiplin i Norge, og møter fortsatt stor motstand. Det er viktig med et samlet og sterkt forskningsmiljø innenfor økologisk produksjon for å sikre nok faglig tyngde og relevans både nasjonalt og internasjonalt, og for å gi produsenter og forbrukere kunnskapsbaserte råd på best mulig måte.»

 

Bioforsk Økologisk trekkes frem spesielt som en viktig forskningsinstitusjon for øko-Norge. Bioforsk omfatter nasjonale oppgaver som kunnskapsformidling, informasjon om økologisk landbruk, rådgiving og annet informasjonsarbeid.

 

Generelt etterlyser Oikos – Økologisk Norge en langt større satsning på klimavennlig, bærekraftig og økologisk mat. Det bemerket blant annet at grunnstøtten til Oikos - Økologisk Norge står på stedet hvil for sjette året på rad med 2.9 millioner, og at utviklingsmidlene til økologisk landbruk i sist jordbruksoppgjør heller ikke ble økt fra 44 millioner kroner.

 

På det positive siden er Oikos glade for at midler til landbruksrettet utviklingssamarbeid/bistand har økt, ved at matsikkerhet/landbruk får en økning på i underkant av 200 millioner kroner i forhold til 2012. Oikos har tidligere - i felleskap med en rekke andre organisasjoner - bedt Stortinget øke landbruksbistanden for 2013 med en milliard kroner.

Les alle kommentarerene fra Landsstyret i Oikos - Økologisk Norge her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere