Etterlyser markedsføring av økomelka

09.11.2009
- Vi forventer ordentlig markedsføring av Tines økologiske melk, uttaler de økologiske melkeprodusentene. De er frustrerte over at omsetningen av økologisk melk går ned uten at Tine bruker midler på markedsføring.

Melkepike i dansk kampanje for økologisk melk. Danskene vektlegger at økologisk melk fører til rent grunnvann og flere sommerfugler.

 

De tjue økomelkprodusentene, hovedsakelig fra Østlandet, var helt entydige i sin konklusjon under møtet som Oikos hadde kalt sammen til fredag 6. november på Bygdø Kongsgård. Tine må styrke markedsføringa av økologisk melk og meieriprodukter kraftig for å øke det for tida synkende økomelksalget!

 

Lavere anvendelsesgrad av økomelka  

Salget av økomelkprodukter, særlig den økologiske lettmelka, har sunket siden Tine i februar 2008 økte prisene og la om emballasjedesignen. I samme periode har innveiinga av økologisk melk økt betraktelig.

 

Dette betyr at anvendelsesgraden av økomelka har gått ned, og dette fikk økomelkprodusentene merke i lommeboka i sommer da Tine reduserte økomerprisen med 10 øre.

 

Naturlig sunnere ost  

Flere av økomelkprodusentene viste til Tines kampanje for Engfrisk-osten. Dette er ost på melk fra kyr som får kraftfôr som blant annet gir mindre og gunstigere fett i osten. Det er derimot ikke krav om at disse kyrne skal beite. En del av disse kyrne slipper nemlig ikke ut av fjøset.

 

Markedsføringspåstander - økologisk landbruk for bedre miljø

Når Tine driver en slik markedsføring for Engfrisk, virker det enda mer rart at de ikke kan informere om at økologiske kyr er mer på beite og får mer grovfôr/mindre kraftfôr. Ved å drikke økologisk melk er dermed forbrukerne med på å fremme et mer miljø- og dyrevennlig landbruk.

 

Økoprodusentmøtet ble ledet av styremedlem Geirmund Øglend i Oikos. Han driver økologisk melkeproduksjon i Sandnes i Rogaland. Møtedeltakerne fikk omvising på Bygdø Kongsgård som er under full omlegging til økologisk drift. Gården har 60 melkekyr og ca 700 dekar.

 

Felles dansk økomelkekampanje

I Danmark er alle meieriene og Økologisk Landsforening med på felles kampanje for å øke omsetningen av økologisk melk. Hovedbudskapet er: Drik dig til mere rent grundvand og flere sommerfugle. 

 

Lenker:

>> www.okologi.dk/Forbruger/maelk
>> Tine Engfrisk - naturlig sunnere ost - www.tine.no/page?id=89&key=169149

 

Annonsører

Samarbeidspartnere