EU forbyr biegifter

21.06.2013
I slutten av mai ble EU-parlamentets tidligere vedtak, om et 2-årig forbud mot insektmidlene som tar livet av biene, fastholdt av EU-kommisjonen.

- Det har vært noe forvirring rundt hva dette vedtaket gjaldt, og hvor lenge det skulle gjelde. Derfor er det fint med en liten oppklaring, sier Jon Magne Holten, seniorrådgiver landbruk i Oikos - Økologisk Norge.

I sin behandling av forbudet fikk ikke EU-parlamentet kvalifisert flertall. Saken ble derfor sendt tilbake til EU-kommisjonen som 24. mai gikk inn for toårige restriksjoner for tre av sprøytemidlene som kalles neonikotinoider.

EU-kommisjonens vedtak kommer som følge av at EUs mattrygghetsorgan, EFSA, i en rapport påpekte ”høg akutt risiko” for at bier ble utsatt for insektmiddelrester i vekster som mais, korn og solsikke og i pollen og nektar i blomstrende vekster som, blant annet, oljeraps.

Vedtaket innebærer blant annet følgende:

  • Forbud mot tre neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid og tiametoksam) for behandling av såfrø, bruk i jord (som granulat) og til bruk på planter og korn som tiltrekker bier.
  • Gjenstående bruk er kun tillatt for profesjonelle dyrkere
  • Unntak gjelder for drivhus og utendørs etter blomstring

De nye reglene trer i kraft fra 1. desember 2013. Så snart ny informasjon er tilgjengelig, og senest innen to år, vil EU-kommisjonen gå gjennom vilkårene for bruk av disse tre neonikotinoidene, for å ta høgde for ny forskning og kunnskap.

Les mer om saken her:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Her er selve vedtaket:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:0026:EN:PDF

Annonsører

Samarbeidspartnere