EU-innstramming på vent

17.12.2014
EU-kommisjonen varslet om flere innstramminger i regelverket for produksjon og omsetning av økologisk mat tidlig i år. Nå trekkes forslaget. Et samlet europeisk økomiljø er positive til videreutvikling av økoproduksjon, men fryktet at de foreslåtte innstrammingene ville redusere produksjon og tilgjengelighet av økovarer.

En innstramming i det europeiske regelverket ville, takket være EØS-avtalen, automatisk også innføres i Norge. Det vær derfor knyttet stor spenning til EU-kommisjonens behandling av forslaget. -At kommisjonen snur viser at økobevegelsen står sterkt i unionen og at vi evner å stå samlet, sier Jon Magne Holten seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge. Blant annet har IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements) hatt innsigelser til kommisjonens forslag. Oikos, Debio og Bioforsk Økologisk er medlemmer i IFOAM, og Gerald Altena i Debio er Norges representant i IFOAM EU.

Det var flere elementer i forslaget som ble ansett som særlig negative: Forbud mot nasjonal økomerking, mulighet for forkortet omleggingstid, anledning til å drive konvensjonell og økodrift parallelt på samme gård, forbud mot avhorning av kyr og økt kontroll av dagligvarehandelen. – Jeg tror en samlet europeisk økobevegelse ønsker tiltak som styrker Ø-merkevaren, men man må være pragmatisk ettersom mange av de foreslåtte tiltakene ville medført færre økobønder, færre omlegginger til økologisk, samt dårligere tilgjengelighet og utvalg for forbruker. Jeg frykter at det ville stanset den flotte veksten av økologisk omsetning og produksjon i regionen. At kommisjonen har trukket forslaget for å se på tiltakene på nytt er en klok avgjørelse, avslutter en tilfreds Holten.

Her finner du dokumentasjon på avgjørelsen i EU

Annonsører

Samarbeidspartnere