EU sier at spedbarn ikke bør utsettes for parabener

26.11.2011
Under overskriften ”EU mener Danmarks forbud er ubegrunnet”, skriver Mattilsynet, at Danmark innførte et midlertidig forbud mot parabener i kosmetikk til barn under tre år i fjor. Nå har EUs vitenskapskomité for kosmetikk vurdert dokumentasjonen som begrunner hvorfor Danmark innførte forbudet. EUs vitenskapskomité har kommet fram til at parabener er trygge å bruke i kosmetikk, også i produkter for barn. Imidlertid gjøres det unntak for produkter til spedbarn, beregnet for bruk i bleieområdet, skriver Mattilsynet.
– Grønn Hverdag og Oikos – Økologisk Norge er blant de som har advart mot mulige negative helseeffekter av parabener i kosmetikk og ment at de ikke bør brukes ut fra et førevar-prinsipp.

Urtekram sin kosmetikkprodukter inneholder ikke parabaner, på linje med mange andre produkter.  Foto: Urtekram


Førevar-prinsippet bare for babyer?

-Det er grunn til å merke seg at EUs helsemyndigheter ikke har trukket noen konklusjon om faren med parabener, men at vitenskapskomiteen nå har kommet med sin vurdering, sier daglig leder, Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Det er videre interessant at når det gjelder babyer legges førevar-prinsippet til grunn for advarsel, mens det prisnippet ikke ser ut brukes tilsvarende når det gjelder andre barn.

 

 

Det er parabener i 40 prosent av kosmetikken

Forbrukerrådet har nylig kartlagt 3000 vanlige produkter, og sett etter ingredienser som står på EUs liste over stoffer som kan være hormonforstyrrende.
- Vi har funnet hormonforstyrrende kjemikalier i 40 prosent av produktene. Det er altfor mye, og det er vi nødt til å gjøre noe med, sa Audun Skeidsvoll til NRK.  Han er forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet. Derfor lanserte rådet både en gratis app for smarttelefoner og en egen nettside, hormonsjekk.no. Denne har fått rekordmange nedlastinger og skapt fortvilelse i kosmetikknæringen.  Se saken hos NRK her

 

Dette skriver Mattilsynet om saken:

Danmark innførte i mars 2011 et midlertidig forbud mot propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter til barn under tre år ved å benytte en fast prosedyre i EU ("sikkerhetsklausulen" ).

 

Kan ikke helt utelukke risiko for spedbarn

I samsvar med prosedyren har SCCS (EUs vitenskapskomité for kosmetikk) vurdert dokumentasjonen som begrunner hvorfor Danmark så det nødvendig å innføre dette forbudet. SCCS kom 10. oktober 2011 til at metyl-, etyl-, propyl- og butylparaben er trygge å bruke i kosmetikk, når produsentene holder seg under fastsatte grenseverdier og respekterer andre bruksbegrensninger. Vurderingen gjelder også for produkter ment for barn (i alle aldre). Imidlertid gjøres det unntak for spesielle kosmetiske produkter beregnet for bruk i bleieområdet (barn under seks måneder). Dette er basert på at SCCS i mangel av data ikke kan utelukke risiko i den yngste aldersgruppen, da bleieområdet kan være sårt og skadet, slik at stoffer slipper lettere gjennom huden. SCCS har derfor her anvendt "føre-var" tenkning.

 

Usikkert om Danmark får beholde forbudet

Danmark fikk altså ikke medhold av SCCS. Europakommisjonen vil nå avgjøre om Danmark kan beholde sitt midlertidige forbud på grunnlag av SCCS' vurdering. Kommer kommisjonen til at forbudet kan beholdes gjøres det samtidig om til et forbud som skal gjelde hele fellesskapet og Norge.
Mattilsynet har bedt om kommentar fra den norske vitenskapskomiteen
Ved deltakelse i Europakommisjonens arbeidsgruppe og faste komité på kosmetikkområdet følger Mattilsynet nøye med i det oppfølgende arbeid som nå skjer i Europakommisjonen etter at SCCS la frem sin siste risikovurdering (11. oktober 2011).

 

Som underlag for norske synspunkter har Mattilsynet bedt den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en vitenskapelig uttalelse/kommentar til SCCSs siste risikovurdering, samt andre relevante dokumenter. VKMs uttalelse vil foreligge i begynnelsen av desember 2011, skriver Mattilsynet.

 

Du kan kommentere denne saken på Oikos Facebook-side.


Les mer hos Mattilsynet

 

Les Oikos sin informasjon om økologisk kosmetikk

Annonsører

Samarbeidspartnere