– En rekke produsenter med villsau driv økologisk, og vi tror på en videre vekst her, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Villsau fra Norskekysten er godkjent som Beskytta geografisk nemning av KSL Matmerk. Dette kan bidra til større interesse for dette produktet, sier han. " /> – En rekke produsenter med villsau driv økologisk, og vi tror på en videre vekst her, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Villsau fra Norskekysten er godkjent som Beskytta geografisk nemning av KSL Matmerk. Dette kan bidra til større interesse for dette produktet, sier han. " />

Eventyrlig villsau økning

15.12.2010
Hele 4.4 % av alle lam er nå av villsau rasen. Vi har registrert mer enn 43 tusen lam. Dette er en dobling av produksjonen de siste 5 årene. Rasen ble første gang registrert av slakteriene i år 2000. Utviklingen er "eksplosjonsartet" forteller Animalia.
– En rekke produsenter med villsau driv økologisk, og vi tror på en videre vekst her, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Villsau fra Norskekysten er godkjent som Beskytta geografisk nemning av KSL Matmerk. Dette kan bidra til større interesse for dette produktet, sier han.

Villsauen er nyttig i arbeidet med å holde kulturlandskapet ved like, den er oft enkel å følge opp for den som har annen hovedjobb og ikke vil investere i nytt sauefjøs.  Villsauen går ute hele året  og det er en produksjon som lett kan tilfredsstille kravene til økologisk godkjenningog, sier Reidar Andestad i Oiko s- Økologis Norge.  Foto: Debio.

Flere villsaulam enn økologiske lam

Produksjonen av villsau øker relativt kraftig. 4,4 % av alle lam er i  år villsau lam. Produksjonen av slike lam er nær dobbelt så stor som produksjonen av økologiske lam. Disse produksjonene var like stor i 2006, skriver Animalia.

Største fylke for produksjon av villsau er Hordaland med 10526 lam, tett fulgt av Nordland med 10504 lam. Deretter følger Rogaland med 7 tusen og Møre og Romsdal med 6 tusen.

Middel  slaktevekt for villsau er 10,6kg. De har  også hatt en nedgang i forhold til 2009, med 11,11kg. Vektrekorden for villsau lam er også fra 2008 med 11,35kg.

4,4 % av alle lam er nå Villsau. Det er en økning med 0,6 %enheter sammenliknet med 2009. Andelen av økologiske slakt har økt med 0,1 % enheter til 2,5 %.

 

 

Mest villsau på Vestlandet

Det er slaktet over 992 tusen lam per 3. desember. Det er 27 tusen flere lam enn per samme uke i fjor.

I november er det slaktet over 118 tusen lam. Det er 5 tusen flere enn i 2009. Sett over år er dette en relativt stor november slakting.

Vestlandet er den klart største regionen når det gjelder produksjon av lam. 41.8 % av alle lam stammer fra denne regionen.

 

Slaktevekter

Middel slaktevekt er 18.38 kg hittil i år. Dette er 0.3kg lavere enn i fjor og 0,6kg lavere enn i rekordåret 2008. Vektmessig har vi ligget litt under i hele sesongen.

 

Faktainformasjonen er hentet fra Animalia sin hjemmeside

 

 Se sak om Villsaukongen

 

Les om geografisk opphavsmerke for villsau hos KSL Matmerk

Annonsører

Samarbeidspartnere