Færre økobønder, men større økoareal i Danmark

09.02.2010
Den kjedelige utvikling fortsetter, lyder det fra Økologisk Landsforening i Danmark. - De nye tallene viser at det i dag er flere økologiske bønder i Norge enn i Danmark, så på dette området kan statsråd Brekk heve melkeglasset i neste møte med danske kollegaer, sier Reidar Andestad i Oikos. Derimot er Danmark fortsatt ledende på økologisk produktutvikling og handel.

Danske økologiske kuer på beite, nå finner du de på færre gårdsbruk enn tidligere. Foto: Økologisk Landsforening

Dansk topp i 2003 

Nye tal fra Plantedirektoratet, som Økologisk Landsforening i Danmark nettopp har offentliggjort på sin hjemmeside, viser nemlig at det blir færre og færre økologer i Danmark. Denne utviklingen har pågått siden 2003. Den gangen var antall økobønder på topp med 3.714.

 

162 flere økobønder i Norge enn i Danmark

I dag er det bare 2.689 tilbake. Det svarer til en samlet tilbakegang på mere enn 1.000 gårdsbruk eller nesten 30 prosent siden 2003.  Tallene fra Debio for 2009 viser at vi har 2 851 økologiske bønder i Norge, en reell vekst på 149 siste året.  Dermed er det faktisk nå 162 flere økologiske bønder i Norge enn i Danmark.

 

100 nye inn, men flere ut

 

De seneste års kampanjer i Danmark for å få flere til å legge om har derfor ikke resultert i noen stor tilstrømning av nye produsenter. I 2009, som i 2008, har litt over 100 nye bønder meldt seg i økologenes rekker, men frafallet har været enda større.

 

Men økoarealet vokser 

Til tross for tilbakegangen har det økologiske areal holdt seg noenlunde stabilt på omkring 150.000 - 160.000 ha, med tendens til stigning de aller siste år.  Også i Norge ser vi tendense på at de økologsiek brukene i snitt har blitt større de siste årene, sier Reidar Andestad.

  

Som i Norge er det særlig mindre bruk som melder seg ut av ordningen, samtidig vokser de gjenværende brukene fortsatt i størrelse gjennom kjøp og forpaktning av jord.

Annonsører

Samarbeidspartnere