Fagdager om økologisk melkeproduksjon

21.08.2012
Fylkesmannen i Nordland inviterer gårdbrukere og kommunal landbruksforvaltning til fagdager i Mosjøen 2.-3. oktober 2012.

Fylkesmannen i Nordland ønsker eksisterende økomelk-produsenter, produsenter som vurderer å legge om, eller de som har begynt omlegging til økologisk melkeproduksjon velkommen. Alle i Nord-Norge kan melde seg på, men helgelandsdeltakere vil prioriteres ved stor påmelding. Fylkesmannen i Nordland oppfordrer også jordbrukssjefer til melde seg på.

 

Fagdagene arrangeres gjennom prosjektet økt produksjon av økologisk melk i Nord-Norge og tar utgangspunkt i en reell gård som vurderer å legge om til økologisk melkeproduksjon. I fellesskap diskuterer Fylkesmannen i Nordland muligheter og problemstillinger med tanke på omlegging. Erfarne rådgivere fra Trøndelag og Nordland bidrar med sin kompetanse.

 

Mål

Det er et mål om å få flere økologiske melkeprodusenter i Nordland, og TINEs meierier i Harstad og Sandnessjøen tapper nå økologisk melk. Fagdagene skal være et samlingspunkt for produsenter (økologiske og de som vurderer å legge om), samt bidra til felles innsats fra kommunenes landbrukskontorer og rådgivningstjenesten for å stimulere til økt produksjon av økologisk melk. Fokusområde for fagsamlingen er Helgeland.


Mer informasjon og påmelding

Mer informasjon om pris og sted, samt påmelding skjer på denne nettsiden. Påmelding må gjøres innen 30. august. Innen 5. september vil Fylkesmannen i Nordland ta kontakt med påmeldte pr e-post og bekrefte deltakelse.

Annonsører

Samarbeidspartnere