Fagseminar og hederspris

10.03.2015
Fagseminaret "Den levende jorda" arrangeres fredag 13.mars. Viktigheten av en sunn og levende matjord, hvordan vi oppnår det og hvordan dette henger sammen med verdens matsikkerhet er tema. Seminaret avsluttes med utdeling av hedersprisen "Årets meitemark".

Sted: Blæstad ved Høgskolen i Hedmark
Tid: fredag 13. mars kl.10.00-16.00.

Sunn jord – grunnlaget for verdens matsikkerhet

Verdens jordressurser er ifølge FN grunnlaget for omtrent 95 prosent av matproduksjonen i verden. Jord anses som en ikke-fornybar ressurs som det kan ta over 100 år å bygge opp igjen om den ødelegges. Sunn og levende matjord er dermed grunnleggende for verdens matsikkerhet. Erosjon, nedbygging av jord og tap av fruktbarhet i jorda er reelle utfordringer i vår tid. Det er en av de viktigste grunnene til at FN setter jordsmonn på dagsorden dette året, i tillegg til blant annet klimaendringer.

Vi trenger sunn jord for å nå våre mål for matsikkerhet og ernæring, for å bekjempe klimaendringer og for å sikre en bærekraftig utvikling på generell basis, sier José Graziano da Silva, generalsekretær i FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

Livet i jorda

Det enorme livet i jorda er forunderlig for mange. Over en fjerdedel av verdens arter lever i jordsmonn. Reidun Pommeresche, forsker ved Bioforsk Økologisk, er en av de med mest innsikt i hvilken grunnleggende rolle meitemark, andre småkryp og mikroorganismer spiller for oppbygging av en fruktbar jord og for grunnlaget for god plantevekst. På seminaret vil hun forklare hvordan dette henger sammen.

– Vi håper at mange er nysgjerrige på å lære mer om det fantastiske mangfoldet av organismer i jorda, sier daglig leder i Oikos, Regine Andersen. Hun legger videre vekt på hvilken avgjørende rolle den levende matjorda har for verdens matsikkerhet.  - Alle interesserte er hjertelig velkomne, sier Andersen.

Jordbearbeiding i praksis

Berit Swensen fra Vital Analyse vil følge opp med å ta for seg ulike former for organisk kompost i økologisk landbruk. Halvor Midtsundstad, økologisk bonde og representant fra Hedmark landbruksrådgivning, vil gi eksempler på hvordan arbeid med jorda foregår i praksis og på hvilke problemstillinger han har møtt på sin vei i dette arbeidet.

Årets meitemark

Fagseminaret vil avsluttes med utdeling av hedersprisen Årets meitemark. Prisen skal deles ut til «en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge».

Kom på seminaret eller følg med på nettsidene for å finne ut hvem som har gjort seg fortjent til prisen i år!

Last ned programmet her.

Her kan du laste ned presentasjonene fra fagseminaret:

FNs jordår 2015 – de store sammenhengene, utfordringer og matsikkerhet. v/Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge

Våre arealressurser. Omfang og hvordan kan de bidra til en forbedret matproduksjon?
v/Arnold Arnoldussen, leder seksjon for jordsmonn, Norsk institutt for jord og landskap.

Klimaendringer, avlinger, matvaresikkerhet og hvordan dette er knyttet til jord. v/Thomas Cottis, Økomelkeprodusent, Høgskolelektor Høgskolen i Hedmark

Ammeku, miljø og jordsmonn. V/Halvor Midtsundstad, ammekuprodusent og leder fagseksjon økologisk i Hedmark landbruksrådgivning.

Organiske gjødslingsmidler i økologisk landbruk –spiller det noen rolle for jorda hva man bruker? (Om husdyrgjødsel, biorest, kompost og AKKU). V/Berit Swensen, Vital Analyse


Fagseminaret arrangeres i forbindelse med Oikos – Økologisk Norge sitt landsmøte, i samarbeid med fagbladet Økologisk landbruk, Hedmark landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark. Temaet er valgt fordi FN har utnevnt 2015 som det internasjonale jordåret.

Arrangementet er støttet med Bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Buskerud.

Annonsører

Samarbeidspartnere