Fagseminar om jordfruktbarhet

07.03.2017
Hva har mold å si for oss mennesker, matproduksjonen vår og for klima? Hvordan kan vi endre landbrukspraksis til å bygge opp moldinnholdet, gjøre jorda mer fruktbar og i stand til å lagre mer karbon? Dette og mer til kan du lære og bli med å diskutere på fagseminaret 31. mars på Ås.

Arrangør er Oikos – Økologisk Norge, i samarbeid med Stiftelsen Kore, Vitenparken Campus Ås og Fagbladet Økologisk Landbruk, Norsk landbruksrådgiving.

Fagseminaret arrangeres i forbindelse med landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge. Landsmøtet arrangeres den 1.-2. april i Fredrikstad. Les mer om landsmøtet her.


Jordfruktbarhet
Bjørn Egil Flø, bygdesosiolog og forsker  vil reflektere over mennesker og molda. Deretter ser Hugh Riley på trusler mot jordas fruktbarhet, dvs. endringer i moldinnhold over tid. Martin Beck, agronom og landbruksrådgiver fra Danmark vil snakke om regenerativt landbruk: Hvordan bygge jordfruktbarhet?

Biokull
Etter lunsj er biokull og bidrag til jordfruktbarhet og karbonlagring i jord tema. Adam O’Tooles presentasjon etterfølges av diskusjon om hvordan kan biokull tenkes inn i et kretsløp og hvordan implementere bruk av biokull i praksis?

Karbonbindende landbrukspraksis
Det blir også innlegg om karbonbindende landbrukspraksis i Norge ved Hege Sundet og Silja Valand  intervjuer bønder praktiske erfaringer og tanker om jordoppbygging. Deltakere her er Hellek Berge (Telemark, inspirasjonsbonde Landbrukets ØKOLØFT), Anders Kopstad (Ringsaker, inspirasjonsbonde Landbrukets ØKOLØFT) og Bjørge Madsen (Vestfold).

Panelsamtale
Fagdagen avsluttes med en samtaler om hvordan oppnå et økt moldinnhold i norsk landbruksjord ledet av Regine Andersen. Her deltar Martin Beck, Hellek Berge, Bjørn Egil Flø og Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag og Johan Warlo, rådgiver Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Deltakeravgift er 350 kroner. Medlemmer i Oikos - Økologisk Norge og abonnenter på Fagbladet Økologisk Landbruk deltar gratis på seminaret. Bli medlem her.

Påmelding senest 28. mars (utsatt frist!): http://www.deltager.no/fagseminar_om_mennesket_og_molda


Link til invitasjon og program her.

Link til arrangementet på facebook her.


Vi ønsker vel møtt!

Annonsører

Samarbeidspartnere