Feil i Debio-tall for arealutvikling

08.03.2016
Debio har korrigert sine tall for utviklingen i økologisk jordbruksareal fra 2014 til 2015. I stedet for en vekst på 7 prosent, har det vært en nedgang på 4 prosent. Men det er håp om bedring.

Økologisk jordbruksareal har vist en fallende tendens de siste årene, men i tall publisert tidligere i år, så det ut til at tendensen var snudd. Det blir nå korrigert i en ny melding fra Debio.

Fortsatt fall
For 2015 viser statistikken at 4,4 prosent av det samlede norske jordbruksarealet er økologisk. Inkluderer man karensarealet - det arealet som er under omlegging til økologisk produksjon - utgjør det samlede økologiske arealet 4,9 prosent. Det har vært en jevn nedgang siden 2012.
På grunn av en feil i Debios fagsystem, har Debio tidligere i år gått ut med feilaktig informasjon.

ØKOLØFT på vei
Debio skriver i en pressemelding at nedgangen kan se ut til til å snu i 2016. Et signal i den retningen, er en økning i antall innmeldinger hittil i år og en tendens til utflating i antall utmeldinger og. Landbrukets ØKOLØFT, landbrukets felles storsatsning for å snu den negative trenden på arealutvikling, vil utvilsomt gi et viktig bidrag her.

Flere signal om bedring
Mye annet som skjer, peker i samme retning. Dagligvarebutikkene kappes om å bli best på salg av økologisk, og det er år for år en betydelig vekst i etterspørsel etter økologisk frukt og grønt som vi fint ville kunne klare å dekke med norskproduserte varer.
Riksrevisjonen kritiserte nylig myndighetenes manglende tiltak for å nå sine egne mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020.


Les mer på Debios hjemmeside her


Tekst: Jens Petter Homleid/Marit G. Wright

Foto: Bioland

Annonsører

Samarbeidspartnere