Filmer samspill mellom ku og kalv

14.01.2015
- Vi vil finne ut hvordan atskillelsen mellom ku og kalv kan gjøres best mulig, sier Emma Brunberg, forsker ved Bioforsk Økologisk. Nå filmer de samspillet mellom ku og kalv for å lære mer.

Økologisk ku og kalv skal minst få tre dager sammen etter kalving. Det er økoreglenes minstekrav. Ofte får de mer.

Dette er viktig for kalvens helse og skaper sterke bånd mellom ku og kalv. Når de så blir adskilt, kan det skape stress hos dem begge.

Filmer adferd

- Vi vil finne ut av hvordan denne atskillelsen kan gjøres best mulig, forteller Emma Brunberg, forsker ved Bioforsk Økologisk. Siden de ikke kan spørre kua og kalven, bruker forskerne nå små kamera og direkte observasjoner for å forstå samspillet mellom kua og kalven bedre.

– Vi lar ku og kalv gå sammen i tre uker, og så bruker vi to ulike metoder når vi skal skille dem. Den ene er å flytte kalven til en binge der ku og kalv verken kan se eller høre hverandre. Ved den andre metoden flytter vi kalven til en binge ku og kalv kan ha kontakt, men kalven kan ikke die mora.

- Vi filmer ku og kalv i tre dager etter atskillelsen. Da håper vi å kunne si noe om hvordan de ulike metodene oppleves for dyra, forteller Brunberg.

Tolker samspillet

- Siden vi ikke kan ha kommunikasjon med dyra på annen måte, må vi tolke signalene dyra gir oss, forteller forsker Emma Brunberg. Hun har doktorgrad i dyrevelferd og etologi, og har arbeidet mye med å tolke velferd hos dyr.

- Slik tolking er ikke alltid lett, men vi håper å kunne gi gardbrukerne noen svar og løsninger etter at vi har gått gjennom filmene. Blant annet vil forskerne bidra med mer kunnskap for utvikling av regelverket innen økologisk melkeproduksjon.

- I tillegg håper vi å komme fram til praktiske og gode løsninger for kua, kalven og gardbrukeren, avslutter forsker Brunberg.

Se film om forskningen HER (Vimeo)


I konvensjonell melkeproduksjon er det vanlig at kalven tas fra mora umiddelbart etter kalving. I økologisk produksjon er minimumskravet at de får 3 dager sammen, men ofte får de adskillig mer.

Dette delprosjektet i Bioforsk er en videreføring av et prosjekt som blir leda av Veterinærinstituttet.

I «Ku-kalv-prosjektet» er målet å finne mest mulig dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver i økologisk melkeproduksjon.

Kilde: Bioforsk

Annonsører

Samarbeidspartnere