Fin økning i økologisk 1. halvår 2016

16.09.2016
Landbruksdirektoratets rapport for produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 1. halvår 2016 ble lagt ut på nett i går. Med en økning på 21,9 prosent sammenlignet med første halvår 2015, ser det lovende ut for veksten framover. Med utviklingen vi ser i markedet, er det lov å håpe på at den rekordstore veksten i 2014 på 28,9% kan bli slått.

Med en vekst på 21,9% første halvår, slår vi Danmark som rapporterer om 18%. Likevel troner Sverige på toppen med 23%. Det er uansett ingen tvil om hvilken vei pilen peker i Norden.
Markedsrådgiver Cathrine Andersen gleder seg over utviklingen. - Jeg har følt meg trygg på at vi ville få en større økning i år enn i fjor nå som dagligvarekjedene nærmest kappes om å bli best på økologi.
- Det er gledelige å se at økningen i andel økologisk nå også dreier seg om omsatt mengde og ikke bare økt pris. Vi ser at prisforskjellene er for flere produkter minker. For andre er det fortsatt en lang vei å gå, men vi tror vekst i volum vil bidra positivt til å redusere prisforskjellen.

Vekst i alle produktgrupper
Oversikten under hentet fra tabell 6 i rapporten fra Landbruksdirektoratet, viser omsetning av økologiske dagligvarer i 1. halvår 2016 og endring siste år, rangert etter verdi. Totalt omsetning var 1.186,5 millioner Det er en økning på 23,0% siste år. Tabellen viser at av de fem største varegruppene, er det kornprodukter og bakevarer som øker mest med hele 43,9%. Det er også verdt å merke seg betydelig økning på drikkevarer (pluss kaffe og té) samt sjømat.


Verdi (mill.) Endring(%) Verdi(mill.) Endring(%)
Grønnsaker 282,1 16,5 Kjøttprodukter 32,6 7,1
Meieriprodukter 176,1 15,4 Drikkevarer 31,0 >100
Barnemat 159,3 10,6 Søte pålegg 26,2 28,5
Frukt, bær, nøtter 122,3 23,0 Soya- og rismelk 23,8 22,3
Kornprodukter og bakevarer 103,5 43,9 Snack, godteri, dessert 20,1 67,0
Egg 79,7 4,5 Sjømat 20,1 >100
Krydder og tilbehør 45,0 54,0 Matfett og oljer 18,3 20,9
Kaffe og te 36,7 36,3 Middager 9,6 15,1


Utviklingstrekk
Rapporten går i kapittel 3 litt bak tallene for de enkelte produktgruppene. Her er det mye interessant lesing.  Vi gjengir noe av det under. Tallene refererer til endring siste år.

- egg viser en stabil økning, og har i verdi mer enn dobblet omsetningen siden 2010

- for meieriprodukter er det en kraftig økning for fløte (>100%) og yoghurt (>100%), om enn fra relativt lave nivåer. TINEs lansering av Kremfløte og yoghurten Idyll fra Synnøve Finden har nok en god del av æren for dette. Ellers har ost en økning på 27,1% og bidrar med dette til en samlet økning i produktgruppa på i underkant av 15%

- den kraftige økningen 43,9% for brød og kornprodukter skyldes vekst i alle kategoriene med unntak av kjeks og kaker som har gått ned med 14,6%. Pasta og middagtilbehør økte mest med 65,8%, kornprodukter og cerealer med 54,2% og brød med gledelige 40,4%. Med satsingen som vi når ser, blant annet hos Norgesmøllene med produktserien Møllerens ØKOlogiske, er dette lovende.

- storfe er vinneren i produktgruppe kjøtt, som samlet hadde en vekst på 7,1%. I verdi ligger storfe på 3. plasse i gruppa, men økningen siste år ble nærmere 100%. Pålegg er smått men økte med > 100%. Hvitt kjøtt og spekemat bidro negativt.

- i den største produktgruppa grønnsaker er vinnerene salat og bladgrønnsaker pluss friske urter med hhv. 28,9% og 65,9%. Det er verdt å merke seg at i kategorien friske urter, er de økologiske variantene billigere enn de konvensjonelle. Løk- og purrevekster hadde størst økning i produktgruppa og ligger nå på en fine 5.plass. Hermetiske grønnsaker ligger på 2.plass i verdi og økte med 21,3%. Litt overraskende er det kanskje at innen kategori salat er nå salatmikser største produkt etterfulgt av issalat.

- frukt, bær og nøtter har også en fin utvikling som gruppe, men det er beklagelig at epler og andre kjernefrukter, som jo har et betydelig innslag av norskproduserte varer, faller. Nøtter har også en svak reduksjon, mens de andre kategoriene vokser betydelig.

Produksjon
Produksjonen av økologisk mat i Norge har ikke hengt med i økningen i etterspørselen. Det gjelder spesielt for grønnsaker, frukt og bær samt korn til matproduksjon og kraftfôr. Også for melk er det nå behov for økt produksjon selv om anvendelsesgraden fortsatt er lav. Det skyldes underdekning i enkelte områder, spesielt Nord-Østerdalen og Nord-Norge.

Mindre økologisk korn
Norsk produksjon av økologisk korn, erter og oljefrø gikk ned i 2015–2016, til så vidt over 12 000 tonn. Dette var en nedgang på 12 prosent fra 2014–2015, da den økologiske produksjonen var rekordhøy. Den økologiske kornavlingen var likevel litt større enn gjennomsnittet for de fem foregående årene. Samtidig som den totale avlingen gikk ned i 2015–2016, gikk også andelen økologisk av total mengde korn, erter og oljefrø ned fra 1,2 til 0,9 prosent, det laveste siden 2008–2009 (Landbruksdirektoratet s. 6).

Stort potensiale for poter, grønnsaker og frukt
Hovedkonklusjonen for avlingssesongen 2015–2016 er at salget og prisnivået for økologiske poteter, grønnsaker og frukt øker. Det er for tiden stor etterspørsel etter økologiske produkter, slik at en større norsk produksjon av de fleste av produktene vil bidra til økt omsetning. For lagringsgrønnsaker er det behov for større avlinger inn på lager og en lengre lagringssesong. For veksthusgrønnsaker vil økt produksjon redusere behovet for import gjennom året (Landbruksdirektoratet s. 17).

Sammendraget i rapporten oppsummerer innledningsvis med: "Det store bildet viser at etterspørselen etter økologiske landbruksvarer fortsetter å øke. Samtidig er norsk produksjon i flere sektorer ikke tilstrekkelig til å dekke behovet". Les mer her.

Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Landbruksdirektoratet


Halvårsrapporten er et tillegg til rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 2015, som Landbruksdirektoratet publiserte 15. mars i år. Mens den rapporten omtaler utviklingen for hele kalenderåret, beskriver dette tillegget utviklingen gjennom avtaleåret og avlingssesongen 2015–2016 for økologisk korn og kraftfôr og for økologisk potet, grønnsaker og frukt. Det siste kapittelet presenterer utviklingen i omsetningen av økologiske produkter gjennom dagligvarehandelen for 1. halvår 2016.

Annonsører

Samarbeidspartnere