Finland med størst økovekst i Norden

03.01.2013
Det økologiske matsalget øker i Finland og produksjonen klarer ikke holde tritt. Ifølge selskapet Pro Luomu, økte salget med nesten 25 prosent i første halvdel av 2012. – Dermed er det Finland som har størst økologisk omsetningsvekst i Norden, sier Reidar Andestad, markedssjef i Oikos – Økologisk Norge.

 Finland og Norge i tet

- Vi finner den samme trenden i Finland som i Norge. Etter en rekke år med størst økologisk vekst i Danmark og Sverige er det nå Finland og Norge som går i tet. I 2011 var den økologiske handelsveksten i Finland på hele 41 prosent. Siste halvår i 2012 har vi hatt stor vekst i økologisk omsetning i Norge, men vi har foreløpig ikke tall for dette. Første halvår hadde vi en norsk vekst på 10,8 prosent, sier Reidar Andestad.

 

Brød, egg og øl øker mest

- Få land kan vise til tilsvarende vekst for økologisk som Finland, sier Reidar Andestad. Interessant er det at egg, øl og bakervarer er det som trekker mest opp. I Norge finnes det få økologiske bakervarer i butikk, enda mindre økologisk øl. Vi har derimot god tilgang på økologiske egg i de fleste butikker. Også her landet har det vært økning i salget av økologisk egg siste halvåret.

 

Innen butikkjeden S Gruppe i Finland har salget av økologiske egg og økologiske bryggeriprodukter vokst spesielt godt. I følge S-konsernets forhandlere, økte økologiske egg salget med 31 prosent i januar-august 2012. Salget av økologiske bryggeriprodukter økte med 50 prosent, og salget av økologiske bakervarer med 22 prosent i forhold til 2011 tall.

 

 

 

Totalt årsomsetning på 1 350 mill NOK

Det finske markedet for økologisk mat og drikke er verdsatt til rundt EUR 180 millioner, og ventes å nå EUR 333 millioner i 2015. Høye vekstrater oppmuntrer økologisk matselskaper i Norden til å øke eksporten. I 2012 startet det danske økologisk matselskapet Urtekram et datterselskap i Finland. Det er rettet mot supermarkeder med prognoser på om lag 40 prosent salgsvekst i år. Urtekarms økologiske varer er også godt representert i mange norskedagligvare butikker og helsekostbutikker, sier Reidar Andestad.

 

Småbarn endrer kjøpemønsteret

Forskning ved Kuule om forbrukernes oppførsel i forhold til økologiske produkter viser at finske familier med førskolebarn velger mer økologiske produkter enn familier med barn i skolealder. Et lite barn i familien fører til at foreldrene tenker mat og ernæring på en annen måte. Undersøkelsen viser at husholdninger med bare to voksne favoriserer økologiske produkter, mens det er de over 60 år som planlegger å øke innkjøpet av økologisk mest.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere