Fire riktige påstander om økologisk landbruk

19.09.2016
– Det er et mysterium for meg hvorfor forskere som Lomborg risikerer sitt gode navn og rykte på et korstog mot en driftsform som er utviklet nettopp for å ta vare på kloden, skriver daglig leder Regine Andersen i Oikos- Økologisk Norge i dette innlegget i Aftenposten.

Dette debattinnlegget sto i Aftenposten, 17. september 2016:

Bjørn Lomborg gikk høyt ut i Aftenposten 31. august med budskapet om at økologisk jordbruk i stor skala vil sende et stort antall mennesker i sultedøden, og at det ikke finnes gode argumenter for å velge økologisk. I mitt tilsvar 3. september viste jeg til at han har tyngden av internasjonal forskning mot seg. Dette fikk som ventet motbør fra Lomborg 13. september, der han i et følelsesladet innlegg hevder jeg har null riktige av fire påstander.

Problemet til Lomborg er at han som forsker ikke gir et balansert bilde av et komplekst saksforhold. Han anerkjenner kun den forskningen som underbygger hans egne påstander, og avskriver det meste annet som lite troverdig, ja selv de tyngste internasjonale rapporter. Jeg har selv forskerkompetanse, 18 års forskererfaring og er flasket opp med at en slik tilnærming har lite med forskning å gjøre. Tvert imot skader det tilliten og omdømmet til forskningen som sådan.

Høyere avlinger i fattige land
Lomborg fastholder at økologisk jordbruk ikke gir høyere avlinger i fattige land. Argumentet er at det er tilført kunnskap som bygger opp under god økologisk produksjon og gitt bistand til omlegging til moderne økologiske metoder. Ja, dette var nettopp poenget. Resultatene var overveldende. Derfor har FNs spesialrapportør for retten til mat anbefalt økologisk jordbruk som en viktig strategi mot sult. Når ikke Lomborg anerkjenner dette, vet jeg ikke hvordan han kan reddes.

Mer biologisk mangfold
Lomborg fastholder at det blir mindre biologisk mangfold med økologisk jordbruk. Argumentet er at det krever mer areal og derfor går på bekostning av mer artsrike områder. Han hopper elegant over at en tredel av verdens matjord er moderat til alvorlig skadet. Det vil bli mindre areal å produsere mat på om dagens intensiverte landbruk får fortsette, og da går arealregnestykket til Lomborg istykker. Skal framtidens generasjoner kunne livnære seg, må de ha fruktbar jord å dyrke på. Veldrevne økologiske gårder tar vare på livet i jorda og har størst biologisk mangfold.

Høyere standarder for dyrevelferd
Lomborg fastholder at det ikke er bedre dyrevelferd i økologiske besetninger. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fastslo i fjor at det er høyere standarder for plass, utegang, lys, fôr mm. De fant også at det er høyere risiko for parasitter og sykdommer når dyr kommer i kontakt med natur og får gå sammen, men at det ikke er høyere sykdomsforekomst og dødelighet i økologiske besetninger. Konklusjonen er åpenbar.

Helsefordeler
Lomborg feilsiterer meg om mangt. Han påstår jeg sier økologisk mat er sunnere. Dette skrev jeg ikke, men jeg refererte i stedet til funnene fra VKM mht næring, sprøytemiddelrester, kunstige tilsetningsstoffer og den begrensede forskningen om helseeffekter. Selv om man ikke har tilstrekkelig forskning til å påvise at økologisk mat er sunnere, så skåret økologisk best på alle disse områdene i VKM-rapporten.

Det er et mysterium for meg hvorfor forskere som Lomborg risikerer sitt gode navn og rykte på et korstog mot en driftsform som er utviklet nettopp for å ta vare på kloden.

Regine Andersen, Daglig leder, Oikos – Økologisk Norge
Foto: Oikos – Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere