Flere nattsvermere med økologi

06.07.2011
Dette er ikke er rapport fra Hovefestivalen om nattesvermere rundt Oikos – standen. Men universitetet i Lund i Sverige har kommet med en rapport om at med økologisk landbruk og mer grasmarker blir det flere nattesvermere.
– Det inngår i mange rapporter at økologisk produksjon fremmer biologisk mangfold, det er viktig for livet i jorda og for artene over jorda, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Det ensidige landbruket rydder ofte ut mye av artsmangfoldet i sitt område og det samme gjør den store bruken av sprøytemiddel, legger han til.

Vanlig påfuglspinner. Foto: Wikipedia


Nattsvermere tjent med eng og øko-produksjon

Grasmarker og økologisk produksjon øker tallet på nattsvermere. Der finnes også flere arter nattsvermere, viser et forskningsprosjekt utført på Lunds universitet i Sverige.


- Grasmark er viktig fordi den ikke blir pløyd. Det gir nattsvermere mulighet til å overvintre. Og de er viktige både fordi de sprer pollen og sikrer bestøvning av kulturplantene og fordi disse svermerne er mat for mange fuglearter, forteller forsker Lars B. Pettersson ved Biologisk institutt på Lunds universitet i følge informasjon fra Landbruksdepartementet.- Dette betyr at det fremmer nattsvermernes livsgrunnlag å legge eng inn i vekstskifteplanen, enten det er snakk om grovfôrproduksjon eller frøproduksjon, supplerer Ann-Marie Dock Gustavsson ved svenske Jordbruksverket.

 

Dette er en Bjørnespinner og den er ikke omtalt i rovdymeldingen - foto Wikipedia

 

Mer om nattsermere

Nattsvermere eller nattsommerfugler betegner sommerfuglene som flyr om natten eller i skumringen. Begrepet går tilbake på en eldre, pragmatisk inndeling av sommerfugler i natt- og dagsommerfugler. Men til forskjell fra de sistnevnte er ikke nattsommerfugler noen naturlig gruppe. Gruppen er også svært uensformet og sammensatt. Navnet gir heller ikke noen fullgod beskrivelse av gruppens atferd, siden det fins noen «nattsvermere» som er dagaktive, og noen «dagsommerfugler» som er nattaktive. Begrepet nattsvermer er likevel fremdeles i bruk, om enn ikke lenger i det biologiske fagspråket.
De mest kjente gruppene av nattsvermere er nattfly, spinnere (med bl.a. tussmørkesvermere), viklere samt diverse møllgrupper.

 

Denne nattesvermeren har blitt stemplet på grunn av sitt utseende og heter dødninghodesvermer.Denne er heller ikke observert på Hovefestivalen.  Foto Wikipedia  Bildet under er derimot en nattesvermer ved Akerselva ved Grünerløkka.


 

Her finner du rapporten fra Landbruksverket i Sverige

 

Saken over bygger mye på informasjon fra Landbruksdepartementet i Norge, informasjonen om nattsvermere er fra Wikipedia.

Annonsører

Samarbeidspartnere