Flere økologiske biogassprosjekter

21.01.2010
Av 20 biogassprosjekter som ble presentert på nettverksmøtet om biogass 19. januar var det tre rene økologiske prosjekter.
– Det er bredt engasjement rundt biogass og biorest i ulike økologiske miljøer, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos. Kunnskapsbehovet om biorest og biogass i økologisk landbruk er imidlertid stort.

Bioforsk Økologisk holder til i disse bygningene på Tingvoll. Her planlegger NORSØK ny driftsbygning for økologisk melkeproduksjon som inkluderer et biogassanlegg. Foto: Bioforsk.


- Det skjer mye innovasjonsarbeid innen biogass og biorest i Norge for tida. Her er det muligheter for økologisk landbruk, men også et stort kunnskapsbehov.

I Norge er vi nå i startgropa for å utvikle anlegg og løsninger for biogass og biorest, sier Jon Magne Holten som er fagsjef landbruk i Oikos.

Kretsløp er sentralt, men kvalitet er viktig

- Oikos ønsker å være åpne for mulighetene som biorest gir som gjødselmiddel i økologisk landbruk, sier Holten. Biogassteknologien gir nettopp mulighet for å lage verdifull gjødsel av organisk avfall fra husholdninger og næringsmiddelindustri.

Holten understreker samtidig at økologisk landbruk ikke skal være en dumpingplass for organisk avfall fra storsamfunnet. Kloakkslam blir ikke aktuelt å bruke i økologisk landbruk.


- Det er viktig at biorest fra biogassanlegg som skal brukes i økologisk landbruk blir kvalitetssikret, uttaler Holten. Det betyr blant annet at innholdet av tungmetaller, sprøytemiddelrester og andre fremmedstoffer i bioresten må være på et lavt nivå.

- Bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon kan være aktuelt enkelte steder med stor husdyrtetthet og mye gjødsel, men Oikos er noe avventende til å gå inn for dette på generell basis i økologisk landbruk. Mye energi som kan komme jordlivet til gode blir jo nettopp tatt ut fra husdyrgjødsla i biogassprosessen.

Stor aktivitet

Det er stor aktivitet innen biogass og bioenergi i Norge for tiden. Over 120 personer var tilstede på nettverksmøtet som Statens landbruksforvaltning arrangerte tirsdag 19. januar. Seniorforsker i Bioforsk, Tormod Briseid, gav en bred presentasjon av statusen og utfordringer for biogass i Norge. Det var diskusjonsgrupper på temaene gårdsanlegg, industrielle anlegg, sluttbruk av gassen og biorest.

 

Gårdsbiogassanlegg på Tingvoll

Ved Bioforsk Økologisk i Tingvoll vil Norsk senter for økologisk landbruk bygge biogassanlegg på gårdsnivå. Styreleder Kristin Sørheim presenterte prosjektet. De ønsker å få bioresten godkjent som gjødsel på økologisk areal.

Bleikejord og stearin fra fiskeoljeindustrien skal testes ut sammen med husdyrgjødsel for å øke energiutbyttet. Siden dette er nybrottsarbeid sliter de litt med å få dette godkjent i dagens økologiske regelverk.

 

>> Last ned alle foredragene fra nettverksmøtet om biogass 19. januar 2010

 

Annonsører

Samarbeidspartnere