Flere produsentlag og forbrukerlag i Oikos?

16.03.2009
Oikos har både produsentmedlemmer og forbrukermedlemmer og skiller seg fra de andre landbruksorganisasjonene på dette området. Nå tar styret grep for å få flere spesiallag i tillegg til normallagene som organiserer aktiviteter på begge områder.

 Bildet er fra Oikos Landsmøte i Stjørdal

 

Flere typer lag i Oikos

Hovedstyret i Oikos foreslår endringer i Oikos sin organisasjon på Landsmøtet til helgen.  Bakgrunnen er at Oikos siste året har hatt en forbrukergruppe i Oslo og rene produsentlag i tillegg til sine vanlige lokallag i en kommune.  Disse nye lagene har ikke ønsket å være normale lokallag i en kommune, men har villet konsentrere sitt arbeid til noen saksområder. 

 

 

Styret åpner for flere spesiallag

Nå ønsker styret i Oikos å åpne for flere slike lag og innarbeider ordninger i Oikos sine vedtekter.  Hovedstyret sier også ja til at disse lagene også skal får sin andel av medlemskontingenten Oikos får inn.  Dette vil gjøre det lettere for personer som primært vil arbeide med produsentsaker innen et område eller for forbrukerlag som vil bidra innen det feltet, til å starte opp. Det er Oikos sin produsentlag i Agder som har ivret for forandringene som nå kommer.

 

Det må legges til at en rekke lokallag i Oikos også jobber aktivt med produsentsaker og forbrukerspørsmål, med vekt på hva deres medlemmer er opptatt av.

 Bilde av Reidar Andestad jan 08

Noen av deltakerne på Oikos Rogaland sitt årsmøte i 2008.

 

Tilbake til fylkeslag?

Styret åpner også for at regionlagene kan dele seg opp i fylkeslag om de finner det mest hensiktsmessig.   Oikos regionaliserte sitt arbeid for noen år siden, da det så ut til at fylkene ville bli slått sammen til større regioner.  Denne utviklingen har ikke kommet og både Bondelaget og Småbrukarlaget har fylkeslag.  Landbruksavdelingene er også organisert fylkesvis og det samme er normalt de økologiske handlingsplanene for et område.  På bakgrunn av dette åpner styret for at en lokalt kan velge å gå til bake til fylkeslag.  Et av Oikos sine regionlag, Oikos Rogaland, er i dag også fylkeslag.

 

Nå er det opp til Landsmøtet å bestemme.  Landsmøtet begynner på fredag  i Stokke i Vest Fold med fagseminar.  Det er åpent for alle.  Se program annen plass på siden.

Annonsører

Samarbeidspartnere