FNs spesialrapportør for retten til mat: Landbrukspolitikken må endres

15.11.2010
FNs spesialrapportør for retten til mat, professor Olivier de Schutter, gjentar sitt viktige budskap: landbrukspolitikken må endres til å støtte småskala- og robust landbruk. Den store landbruksevalueringen IAASTD fra 2008, med 400 forskere bak seg, har samme konklusjon.

 

 

 

 

- Vi vil også understreke at dagens norske landbrukspolitikk må endres. Det er godt dokumentert at dagens storskala og intensive landbruk ikke er bærekraftig, sier fagsjef landbruk i Oikos, Jon Magne Holten.

Tekst Maiken Sele og Jon MAgne Holten, foto International Service for Human Rights (ISHR)/LMD

Tenk nytt om landbruk

FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter, mener at det må fundamentale endringer til i nåværende landbrukspolitikk, fordi den ikke bidrar i kampen mot klimaendringer eller i å støtte småskala-landbruk. Et landbruk som fortsetter å øke avhengigheten av fossile brensler - olje og gass - er å drive et landbruk som begår selvmord, hevder de Schutter. Hans oppfordring er å skifte til et mer mangfoldig småskala-landbruk.

 

Å tenke nytt om landbruket innebærer flere aspekt, blant annet å se på styresett, at bønder og borgere blir involvert gjennom deltakende prosesser. Dette betyr også et fundamentalt skifte i forskninga på mat og landbruk for å gjøre den mer demokratisk og ansvarlig overfor samfunnet.

 

Rett vei

- Dette er helt i tråd med det vi mener er rett vei, sier fagsjef landbruk, Jon Magne Holten og rådgiver Maiken P. Sele i Oikos. 

- Både for norsk landbruk og for landbruket i utviklingsland vi samarbeider med, er det absolutt avgjørende å drive på en måte som ikke utarmer jorda, sier de.

- Økologiske metoder har vist seg å være et godt alternativ til den rådende industrilandbruksmodellen, men også økolandbruket må utvikle seg. For at økolandbruket skal vokse og bidra til mer miljøvennlig matproduksjon må de politiske rammevilkårene være tilstede. Vi håper at norske myndigheter er tøffe nok til å gjøre de nødvendige grepene for å sikre dette, hevder Sele og Holten.

 

Olivier de Schutter og Lars Peder Brekk Foto: LMD

Spesialrapportør Olivier de Schutter sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på seminar i Norad. Vil Brekk endre norsk landbrukspolitikk slik de Schutter mener er nødvendig? Foto: LMD.

 

Bønder er klare i sin tale

Den nye IIED-publikasjonen "Democratising Agricultural Research for Food Sovereignty in West Africa" uttrykker tydelig bønders anbefalinger for landbruksforskning og -styring. De mener blant annet at forskning bør forbedre produktiviteten for lokale plantesorter og landbruksmetoder, som f.eks. frødeling og forskning på agroøkologisk landbruk, i stedet for intensivt storskala landbruk. I tillegg la bøndene vekt på behovet for å involvere bønder direkte når dagsorden settes for offentlig forskning og strategiske prioriteringer.

 

Oikos' utviklingssamarbeid i Zambia

Oikos' landbruksprosjekt i Zambia, ODISSA, innebærer blant annet samarbeid om anvendt forskning mellom Universitetet i Zambia (UNZA) og Kasisi Agricultural Training Centre (KATC) som bl.a. kurser småskala-bønder.

- Dette samarbeidet viser at det er viktig og nyttig å kople forskning med praksis, så vi driver allerede i tråd med det som anbefales av IIED og FNs spesialrapportør, sier rådgiver og prosjektleder, Maiken P. Sele.

- Nå kommer KATC og UNZA også til å samarbeide med Norges Geotekniske Institutt (NGI) om forsøk med biokull, med støtte fra den norske ambassaden i Zambia.

 

Lenker

>> Last ned IIED-rapporten Democratising Agricultural Research for Food Sovereignty in West Africa

>> Mer om Spesialrapportør de Schutter her

>> Mer om IAASTD her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere