Folkemøte om framtida for Sogn Jord- og Hagebruksskule

05.05.2014
Fylkespolitikere, ordfører i Aurland og hele fagnettverket rundt SJH stiller på folkemøte i Aurland i morgen. Det er skolens Venneforening som inviterer. Målet er å redde skolen.

Venneforeninga for Sogn Jord- og Hagebruksskule har invitert kommune- og fylkespolitikerne til folkemøte i Aurland, tirsdag 6. mai.
Der skal de få se og høre om hva som står på spill dersom skolen blir nedlagt.

Oppropet, der alle som ønsker å uttrykke sin støtte til skolen kan signere, er det også Venneforeninga som står bak.

Nedleggingstruet

For Sogn Jord og Hagebruksskule er truet av nedlegging. Årsaken ligger i behovet for en betydelig oppgradering av bygningsmassen, som krever at også Staten er villig til å bidra i tillegg til det skoleeieren, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, har sagt seg villig til å investere.
Venstres leder, Trine Skei Grande, har tidligere vært på besøk og gitt uttrykk for sin støtte til skolen.

Kompetansemiljø

Siden skolen også er landslinje for økologisk landbruk, med elever fra alle fylker, mener fylkeskommunen at Staten også må bidra til de helt nødvendige investeringene. For Sogn Jord- og Hagebruksskule er ikke en hvilken som helst landbruksskole.

– SJH er den eneste heløkologiske videregående skolen i landet, og skolen har gjennom mange år bygget opp solid fagkompetanse i økologisk landbruk og verdiskaping i landbruket, sier rektor Bjørg Fritsvold til oikos.no.

Verdiskaping

I tilknytning til SJH har det utviklet seg et solid nettverk av kompetansebedrifter. Mange er de småskalabedriftene som har fått tilegnet seg fagkunnskap om videreforedling av gårdens produkter gjennom kurs og studiereiser, som er utviklet i fagmiljøet rundt SJH. Slike bedrifter bidrar til en betydelig økt verdiskaping både på konvensjonelle og økologiske gårdsbruk over hele landet.

Stor søkning

For kommende skoleår har skolen hatt stor tilstrømming av søkere. Stadig flere videregående landbrukselever, ønsker seg en utdanning med praktisk og teoretisk fordyping i økologi.

- Folk er blitt mer opptatt av matproduksjon og mattrygghet, påpekte rektor Bjørg Fritsvold overfor Sogn Avis nå i vår.

For første gang på lenge må skolen operere med venteliste. Alle som begynner i høst, er sikret å fullføre utdanningen.

Investeringsbehov

Men skolens bygningsmasse er nedslitt og trenger fornying. I første omgang dreier det seg om 43 millioner. Fylkeskommunen har til nå påtatt seg ansvaret for 60 prosent av dette og mener Staten må bidra med de resterende 11 millionene.

Verdiformidling

På møtet i morgen stiller både ordføreren i Aurland, Noralv Distad fra Høyre, flere fylkespolitikere og representanter for Norges Bondelag, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Oikos – Økologisk Norge, Aurland Naturverkstad, Norsk Gardsost med flere.

Hele nettverket rundt skolen stiller opp for å formidle hvilke verdier denne spesielle skolen står for og hva kompetansen betyr for utviklingen av arbeidsplasser både lokalt og rundt omkring i hele landet. Program for møtet finner du HER.

Annonsører

Samarbeidspartnere