Forbruker bestemmer ikke det økologiske utvalget i butikk

13.04.2011
Matkjedeutvalget la i dag frem sin rapport om makt - og avmakt i dagligvarehandelen. Deres konklusjon var klar, den norske forbruker bestemmer ikke utvalget i butikkene de handler i. Norske forbrukere etterspør et bredere sortiment, blant annet mer økologisk mat, lokalmat og ferskvarer. Dette ønsket blir ikke fulgt opp av dagligvarekjedene.
- Matkjedeutvalget har med sin rappport lagt grunnlaget for en svært viktig debatt fremover, sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos - Økologisk Norge.

Manglende økoutvalg

På spørsmål om hvordan han opplever det å være forbruker, sier Audun Lysbakken, barne-, likestilling- og inkluderingsminister at han savner bedre utvalg av økologiske produkter.

- Det er veldig vanskelig å få tak i økomat der jeg bor, sier statsråden. Landbruk- og matminister Lars Peder Brekk, sier at han opplever et greit utvalg på Gimle i Oslo, men at det i hjemtraktene på Rørvik er et svært dårlig utvalg av lokale og økologiske produkter.

 

Makt og avmakt

- At norske forbrukere ønsker et bedre utvalg av økologiske varer enn det som i dag finnes i butikk, har vi sett gang på gang, både i undersøkelser og i vår direkte kontakt med forbrukere, sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos - Økologisk Norge. Vi får særlig mange henvendelser fra fortvilte forbrukere som opplever det samme som Landbruk- og matminister Lars Peder Brekk, at utenom de store byene er det svært vanskelig å finne økologiske varer. 

- Samtidig opplever mange økobønder at produktene dere ikke blir solgt som økologiske, og mindre leverandører av økologisk mat har store problemer med å nå inn til dagligvarene, sier Alnes.

- Det er helt klart at dagligvarebransjen i Norge ikke er utfyller sin rolle som mellomledd mellom forbruker og produsent. Vi stiller spørsmålstegn ved om det marginale økomarkedet i Norge kun skyldes manglende forbrukerinteresse. På bakgrunn av matmaktutvalgets fremlagte rapport, mener vi dette også må sees i sammenheng med maktstrukturene i dagligvaren, avslutter Alnes.

 

Les intervju med markedssjef Kristina Alnes hos NRK her.

 

Last opp rapporten fra matmaktutvalget, Mat, makt og avmakt, her.

 

Sentrale vedlegg til rapporten finner du her.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere