Forbrukerombudet må rydde i merkejungelen

18.03.2010
- Vi er oppgitt over at Forbrukerombudet ikke håndhever Markedsføringsloven når det gjelder merker produsenter og handelen tildeler seg selv. Merkene er falske, ligner godkjente merker og villeder forbrukerne. Nå må det ryddes opp, mener Kristen Ulstein, styreleder i Oikos, i ei pressemelding.

Oikos avholder sitt landsmøte i Kristiansand denne helga.

Oikos-leder Ulstein mener at stilltiende aksept for at emballasjen kan utstyres med hjemmesnekrede merker, svekker effekten av og tilliten til merker som er underlagt godkjenning og kontroll av myndighetene eller en annen sertifiseringsorganisasjon.

 

- Myndighetene har investert mye i for eksempel Svanemerket og Ø-merket nettopp for at forbrukerne lett skal kunne finne fram til de beste produktene i butikken. Også produsenter betaler for lisens. Da er det helt uakseptabelt og lovstridig at andre skal kunne lage etterligninger, enten hensikten er den beste eller hensikten er å bevisst lure forbrukeren, mener Ulstein.

 

Han tror ikke forbrukerne ser forskjell på falske og ekte merker.

- Forbrukerne klarer ikke å skille mellom 50-100 ulike merker. Noe av problemet er at importvarer også kommer ut i butikk med nasjonale tredjepartsmerker fra andre land. For økologiske produkter vil dette bli bedre når det nå innføres et felles EU-merke.

 

Kristen Ulstein retter også en advarende pekefinger til landbrukssamvirket og de store dagligvarekjedene:
- Tine har laget sitt eget økologimerke, som jeg mener er villedende. Trendene i kjedene er å lage egne og sterkt profilerte produktserier, som ICAs "I love eco". Da er det viktig å fastholde at bare produkter som er godkjent etter offentlig merkeordning, og utstyrt med offisielt merke, kan kalles "økologisk".

 

 

Markedsføringslovens § 26 forbyr villedende forretningsmetoder. Det er "forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser." Med fremstilling menes alle former for utsagn, også betegnelser og bilder.

 

Markedsføringslovens § 30 forbyr å anvende etterlignede kjennetegn eller reklamemidler på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

 

For flere opplysninger: Kristen Ulstein, mobil 970 90 858


Oikos' landsmøte 2010 er på Scandic Hotel i Kristiansand 19.-21. mars. 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere