Forbrukerrådet: Sats på økologisk mat

06.05.2014
- Vi vet fremdeles for lite om hvordan lave nivåer av hundrevis eller tusenvis av fremmedstoffer i blanding påvirker oss og naturen, skriver fagdirektør for mat i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, denne uka.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM konkluderte denne uka med å si at de ikke har et tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å kunne si at økologisk mat er tryggere eller bedre enn konvensjonell.

Mangelfull kunnskap

- En hovedbekymring er nettopp manglende data og mangelfull kunnskap, skriver fagdirektør for mat i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, på Forbrukerrådets hjemmeside.

- Rapporten påpeker rett nok at det ikke finnes etablerte metoder for å risikovurdere kombinasjonseffekter når flere skadelige stoffer opptrer samtidig. Samtidig skulle vi sett at VKM var enda tydeligere på kunnskapshullene og behovet for mer forskning, påpeker Instefjord.

Miljø og bærekraft

En av grunnideene bak økologisk produksjon er at den skal være mer miljøvennlig enn konvensjonell produksjon. Det er grundig dokumentert at konvensjonelt landbruk, slik det drives i dag også i Norge, kan ha en lang rekke negative miljøeffekter.

- Dette er sentralt for mange som velger økologisk, mener Instefjord. Men miljøspørsmål er ikke inkludert i de spørsmålene Mattilsynet ga VKM i oppdrag å vurdere.

Forventer mer økologisk

- Vi forventer at arbeidet med å legge til rette for et større utvalg av økologisk mat i butikker over hele landet fortsetter. Rapporten fra VKM er ikke en unnskyldning for å nedprioritere satsingen på økologisk mat, avslutter fagdirektør for mat i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

Les mer om fordeler ved økologisk mat.

Les mer om risiko for kombinasjonseffekter, også kalt cocktaileffekter.

Annonsører

Samarbeidspartnere