Forby gift i norske hager

25.11.2010
Hobbypreparater er uttynnede kjemiske giftstoffer. Det er samme virksomme giftstoff i hobbypreparatene som i sprøytemidlene profesjonelle jordbrukere trenger sertifikat for å bruke. Men på grunn av at hobbypreparatene er mindre konsentrert finnes de tilgjengelig for folk flest. Andestad forteller at disse giftstoffene ofte blir brukt i kjøkkenhager og i miljø hvor barn leker, dette mener han er uforsvarlig. Han mener også at navnet hobbypreparater er med på å ufarliggjøre sprøytemidlene. - Ut fra markedsføringsloven burde det være forbudt å kalle giftstoffer for hobbypreparater.

Hvor mye gift skal hageeiere kunne putte i maten i sine kjøkkenhager, på plenen og på andre vekster?  Oikos mener det er behov for et forbud mot giftbruk i hager av omsyn til barn og til miljøet.  Foto: Oikos.

 

Skal det være fritt fram for giftbruk i norske hager?

Skal norske hageeiere bare få kjøre på med giftbruk i sine hager uten regulering eller forbud?  Oikos - Økologisk Norge mener at hageeiere må gå over til å bruke miljøvennlige bekjempingsmidler og metoder. Kjemiske sprøytemidler bør forbys, ikke minst av omsyn til barna, men også av hensyn til miljøet, sier Reidar Andestad.

Ulike oppfatninger

Lederen av Miljøgiftsutvalget, Ketil Hylland, sier at det var ulike oppfatninger i utvalget om denne saken og at det var flere årsaker til at de valgte å ikke gå inn for et forbud.  Han begrunner valget blant annet ved at hobbypreparatene ikke er de mest giftige preparatene. Han sier også at det ikke er mulig å innføre et forbud i Norge uten å forholde seg til internasjonale avtaler.

-Norge står ikke alene, vi er avhengige av internasjonale lover når det gjelder kjemiske sprøytemidler.

Selv om Miljøgiftsutvalget ikke foreslo et forbud mot hobbypreparater, mener Hylland at det er viktig å tenke over nordmenns bruk av giftstoffer i hus og hage.

-Man må absolutt følge nøye med, sier han.

 

Reidar Andestad i Oikos etterlyser et forbud mot bruk av giftstoffer i norske hager. Her fotografert foran den økologiske butikken Røtter i Oslo.  Foto: Oikos-Økologisk Norge

Enighet om mer forskning

Regjeringen nedsatte Miljøgiftsutvalget i 2009 for å få råd til hvordan målsetningen om et giftfritt Norge kan nås innen 2020. Ett av de foreslåtte tiltakene er å øke forskningen for å få mer kunnskap om miljøgifter. Dette støtter Reidar Andestad i Oikos.

-Oppfylling av målet krever innsats innen forskning og utprøving av giftfri matproduksjon, sier han.

 

Ambisiøst mål

Hylland sier at det må jobbes hardt mot at miljøgifter skal skade menneske og miljø. Men han tror ikke at Norge kommer til å nå målsetningen om å være giftfritt i 2020.

-Det er et utrolig ambisiøst mål som er umulig å nå i praksis, sier han.

Andestad er enig i at målsetningen er ambisiøs, men mener den er helt riktig.

-Vi må satse og ikke avvise at dette er mulig nå.  Mat bør lages uten bruk av giftstoffer, det er viktig for forbrukernes helse, dyrenes helse og for miljøet.

 

Denne saken er laget av Marit Fiksdal og er også publisert på  journalen.no - se her

 

Her er link til Miljøgiftutvalgets innstilling - se kapittel 8.

Annonsører

Samarbeidspartnere