Fordoblet matproduksjon med økologiske metoder

14.03.2011
- Matproduksjonen i fattige land kan med enkle midler fordobles, mener FN. En slik økning av produksjonen vil også bidra til å dempe klimaendringer. Det viktigste tiltaket FN foreslår, er å bytte ut kjemiske gjødsel- og insektmidler med økologiske metoder. Men selve naturen kan også tas i bruk. Det ser man i Bangladesh, der ender brukes til å luke ut ugras fra risåkrene. Å skape et mer produktivt og samtidig mer miljøvennlig jordbruk er livsviktig i en tid der verdens befolkning stadig vokser. Ifølge FNs tall vil det globale folketallet komme opp i sju milliarder i år, og i ni milliarder innen 2050, skriver Nationen basert på en NTB-artikkel.

- Økologiske landbruksmetoder er kostnadseffektive og gir stor avlingsøkning, men krever opplæring og at forholdene legges til rette for dette, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge i en kommentar til FN-rapporten som forteller om muligheten til å doble matproduksjonen i verden med økologiske metoder. Foto:Oikos. 

Ofte overfladisk kritikk av økologisk produksjon

-Mange av kommentarene vi møter i Norge om at økologisk landbruk ikke kan bidra i bekjempelsen av matmangel, er ofte basert på sviktende kunnskaper, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.


Mange glemmer at det å drive landbruk i Afrika og Asia er helt annerledes enn i Norge. Småbønders betydning blir undervurdert særlig i matsikringen lokalt. Videre glemmes de økonomiske tersklene som er for fattige bønder å basere produksjonen på innkjøp av såfrø, sprøytemidler og kunstgjødsel. Videre viser økologiske dyrkingsmetoder seg bedre enn konvensjonell når det gjelder å tåle både tørke og for mye fuktighet. Det er gjerne i forbindelse med slike hendinger at sultkatastrofer får stort omfang, sier han.

 

Står ved en korsvei

- Jordbruket står ved en korsvei, skriver FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter. De rekordhøye matprisene må senkes, noe som betyr at verden må bli mindre avhengig av oljedrevet industrielt jordbruk - for oljeprisen er også rekordhøy. Men de nye jordbruksmetodene det nå snakkes om, den såkalte agroøkologien, kan også gjøre gårdsbruk mer motstandsdyktig mot mange av de alvorlige følgene endringer i klimaet kan få. Blant disse er tørke, oversvømmelser og stigende havnivåer, skriver Nationen

 

Til nå har bruk drevet etter de nye metodene i 57 utviklingsland vist økninger i avlingene på i gjennomsnitt 80 prosent. Dette resultatet er oppnådd ved å utnytte naturlige metoder til å forbedre jordsmonnet og bekjempe skadedyr.

 

Katastrofer øker prisene

Matprisene har de senere årene steget voldsomt, delvis som følge av naturkatastrofer som i sin tur knyttes til klimaendringer. Ved å redusere størrelsen på det enkelte bruk og dyrke fram økologiske avlinger kan produksjonen økes enda mer, tror ekspertene.

- Enkelt sagt blir det mer lønnsomt for fattige bønder å drive jordbruk. De må nemlig investere langt mindre for å anskaffe de materialene og maskinene de trenger til driften, sier Olivier de Schutter.


Det haster å få gjennomført disse endringene og dermed øke den globale produksjonen av mat, tilføyer den kjente miljøeksperten Lester Brown. For ifølge han er «verden bare én dårlig høst unna kaos», skriver Nationen basert på artikkel av Trond B. Hansen i NTB.

 

Les mer
>> Report: Agroecology and the right to food
>> Pressemelding "Eco-Farming Can Double Food Production in 10 Years, says UN Report", 8 March 2011

 

Annonsører

Samarbeidspartnere