Fordobling av økoegg i Sverige – og vekstforventninger i Norge

03.01.2011
På bare tre år har svenskene fordoblet produksjonen av økologiske egg, i dag utgjør den 12 prosent av den totale eggproduksjonen. Bare i 2010 regner man med at det ble etablert anlegg med til sammen 100 000 nye økologiske høns. I motsetning til tidligere er det snakk om store bedrifter med 12 000 til 18 000 høner, skriver Ekologisk Lantbruk. Det er typisk at slik økning kommer hos nye produsenter, siden de gamle ofte ikke har areal til å slippe hønene ut i det fri. – Oikos tror på økoeggvekst i Norge i 2011 sier daglig leder, Reidar Andestad.

Økologiske egg fra Vingulmark/Runar Sørli. Foto: Adam Stirling.

Økoegg stort også i Norge

Også i Norge er økologiske egg et av de mest omsatte økologiske produktene, og der vi har store forventinger om vekst videre i 2011, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Andelen økologiske verpehøns var i følge tall fra Debio per juli 2010 på 4,2 prosent.  Grunnen til forventa vekst er blant annet at Rema 1000 vil fase ut egg i fra burhøns, og dermed forventes det vekst i økologiske egg og fra såkalte frittgående, - innegående konvensjonelle, høner.  I Norge er det bare i økologisk eggproduksjon at en sikrer at hønene både er frittgående og får gå ut, i tillegg til at de bare spiser økologisk fôr.

 

Omsetningen av økologiske egg i verdi Norge i dagligvarehandel og faghandel:

2008                                       2009                           2010

1. halvår         2. halvår          1. halvår        2. halvår        1. halvår

30,2                 34,0                 35,2                40,3                 39,4

 

Norske økoegg  - produksjon og marked

Produksjonen og videresalget av økologiske egg har vist god vekst i mange år, og anvendelsen av de økologiske eggene som økologisk vare har vært god sammenlignet med kjøtt og melk, skriver SLF i sin halvårsrapport. I 2009 kom det til to mindre aktører på mottak/omsetning av økologiske egg, Toten Eggpakkeri og Jonas H. Meling, i tillegg til de to større eggmottakene/pakkeriene Nortura og Arne Magnussen. Den sterke satsingen førte til stor total økning i produserte økologiske egg. Salget økte også, men ikke i like høyt tempo som produksjonen. Markedsaktørene rapporterte at etterspørselsveksten etter økologiske egg ikke var like stor som forventet/ønsket. Overskudd av økologiske egg gikk inn i den vanlige produksjonen.

 

De store aktørene forsøkte underveis i 2009 og i 1. halvår i år å bremse opp produksjonen av økologiske egg noe, og noen produsenter ble "omkanalisert" til å produsere egg fra frittgående høns.  Den prosentvise anvendelsen av de økologiske eggene som økologisk vare gikk ned i fjor grunnet sterkere produksjonsvekst enn salgsvekst.

 

I 1. halvår 2010 har denne utviklingen fortsatt med en sterk produksjonsvekst av økologiske egg, mens salget ligger betydelig under. Noen av aktørene har omsetningsvekst sammenlignet med i fjor, mens andre merker salgsnedgang. Aktørene er knyttet opp som leverandører innen noen dagligvaregrupperinger, og deres salgsutvikling følger dagligvarekjedenes resultater mht. markedsandeler i dagligvaremarkedet.I dagligvarehandelen (totalt for alle kjeder) øker salget i volum av økologiske egg, mens salget målt i verdi går ned, skriver SLF i sin rapport for 1.halvår 2010.

Annonsører

Samarbeidspartnere