Forgiftning pågår

29.09.2009
Det er store mengder gift i omløp, gift brukes tross kunnskap om farlige konsekvenser og på mange områder er det liten kontroll. Vi vet lite om hvordan tusenvis av fremmedstoffer i blanding påvirker oss og naturen. Dette sier professor Ketil Hylland ved Universitet i Oslo i en kronikk i Aftenposten 28.september. I juni 2010 skal Miljøgiftutvalgets rapport legges fram, leder for dette utvalget er Ketil Hylland.

Advarer mot fortsatt forgiftning. Professor Ketil Hylland ved Universitetet i Oslo, tidligere NIVA, er leder i Miljøgiftsutvalget. 

 

Fortsatt problem med PCB-stoffer

Hylland forteller i sin kronikk om hvordan man oppdaget at PCB-stoffer var så giftige for 40 år siden. Nå finnes rester av DNT og PCB i de fleste organismer på jorden.  Han skriver under punktet gradvis forgiftning at vi vet etter hvert en hel del om hvordan disse miljøgiftene kan påvirke hormonregulering, gi kreft eller redusere læringsevnen hos barn.

Han viser til 5 utfordringer:

  • 1. Det er mengder av gift i omløp. 30 fjorder eller havneområder i Norge har så mye gift på bunnen at folk advares mot å spise sjømat derifra.

 

  • 2. Giftstoffer brukes tross kunnskap om skadevirkninger. Det produseres og brukes fremdeles kjemikalier som vi i utgangspunktet burde vite har potensial til å bli miljøgifter. - En rekke miljøgifter transporteres nordover med luft- og havstrømmer.

 

  • 3. Dårlig kontroll i en rekke land. Det finnes rett og slett ikke et tilstrekkelig godt system til å regulere hva som havner i produkter. Omsetningen av produkter med innhold av miljøgifter fører også til farlige utslipp og problemer for helse og miljø i produksjonslandene.

 

  • 4. Begrenset kunnskap. Hylland skriver at denne årsaken er kanskje den med skremmende. Vi vet fremdeles veldig lite om hvordan lave nivåer av hundrevis eller tusenvis av fremmedstoffer i blanding påvirker oss og naturen. Selv om det høres merkelig ut, er vår kunnskap om miljøgifter og andre fremmedstoffer i stor grad begrenset av hva vi kan analysere med etter hvert svært avanserte kjemiske instrumenter. Det har vært en fantastisk teknologisk og kompetansemessig utvikling i kjemisk analyse, men det er fremdeles slik at vi stort sett finner det vi leter etter, fordi analysene må være veldig spesifikke for at de skal kunne brukes til å finne lave nivåer av forskjellige stoffer.

 

  • 5. Stadig nye stoffer. Det er vanskelig å ha full oversikt over miljøgifter siden det stadig utvikles nye stoffer og produkter. Hylland har tiltro til det europeiske kontrollsystemet, REACH, men sier at systemet har sine svakheter. Blant annet når det gjelder å ta høyde for eventuelle effekter av blanding av ulike kjemikalier.

 

 

Her er kan du lese kronikken i Aftenposten.

Annonsører

Samarbeidspartnere