Forsker på tynn is

11.08.2015
Oikos avslutter med dette sommerens økodebatt i Rogalands avis: – Grønlunds påstander viser en forsker som har bestemt seg for hva han vil mene, og som befinner seg langt fra det vi forbinder med vitenskapelighet. Forbrukernes valgfrihet er vårt hovedpoeng.Seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele (bildet) og daglig leder Regine Andersen i Oikos avsluttet i går sommerens debatt i Rogalands avis med dette innlegget på trykk:

Arne Grønlund kritiserer Oikos – Økologisk Norge for å spre propaganda og ikke å akseptere forskningsbaserte fakta.

Ubalansert og ensidig
Dessverre er det Grønlund selv som ikke aksepterer mye av forskningen på feltet og som uttaler seg på en ubalansert og ensidig måte. Grønlund overser forskning som ikke underbygger hans egne standpunkter og tillegger motstandere meninger de ikke har. Slik bryter han med grunnleggende vitenskapsetiske prinsipper.

Formidler forskningsbasert kunnskap
Oikos – Økologisk Norge formidler forskningsbasert kunnskap om økologisk mat og jordbruk.
Vi har samlet et betydelig antall forskningsstudier som viser hvilke fordeler økologisk mat har for miljø, helse og dyrevelferd. De tyngste og viktigste studiene har vi formidlet på våre nettsider.
Vi har også vist til en rekke større internasjonale FN-initierte studier som dokumenterer at intensivt jordbruk har ført til omfattende degradering og tap av matjord, biomangfold og vannressurser.

Agroøkologi gir mindre sult
En rapport fra FNs konferanse for handel og utvikling heter Wake up before it is too late. Den er en av flere rapporter som maner til å legge om til økologiske metoder. FNs spesialrapportør for retten til mat påpeker at økologiske metoder gir best avlinger der verdens fattige bor.

Til tross for at Arne Grønlund har vært eksponert for denne forskningen i våre diskusjoner, nekter han fortsatt å forholde seg til den. Dette viser en forsker som har bestemt seg for hva han vil mene, og som befinner seg langt fra det vi forbinder med vitenskapelighet.

Valgfrihet for forbrukeren
Vi avslutter denne debatten fra vår side med at det må være opp til folk å velge om de vil bruke kjemisk-syntetiske sprøytemidler og om de vil ha mat som er sprøytet eller ei. Skal vi ha valgfrihet, som Høyre og Frp er noen av de sterkeste tilhengerne av, må myndighetene legge til rette for at både konvensjonelt og økologisk produsert mat er tilgjengelig. Det var vårt hovedpoeng.


Finn mer fakta på oikos.no:

Økodebatten fortsetter

Globalt paradigmeskifte på gang

Økologisk mer effektivt enn antatt

Viktig forskning på økologisk mat

Ny kunnskap om økomat og helse

Økologisk mat kan gi halvert sannsynlighet for misdannelse

God attest fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet

Ny stor studie: Betydelig mer næringsstoffer i økomat

«Gift på menyen»

Svensk kjemikalie-ekspert: Kjøp økologisk og miljømerket

Alarmerende om resistens mot sprøytemidler

Tre innslag i TV2-nyhetene om bruk av sprøytemidler

Giftkrise i norsk korn

Økobønder vinner flere priser

Økologi er løsningen for verdens matforsyning

Tekst: Regine Andersen og Maiken P. Sele, tilrettelagt for nett av Marit G. Wright
Foto: Maiken P. Sele deltok aktivt i økodebatten i flere fora i sommer. Her i opptak for TV2.

Annonsører

Samarbeidspartnere