Forskning på økologisk risproduksjon viser gode resultater

14.09.2009
Universitetet på Filippinene Los Baños (UPLB) leder et forskningsprgram som sammenligner ulike former for risproduksjon. Resultatene så langt viser at økologisk dyrking er fordelaktig for småskala bønder.

Universitetet på Filippinene Los Baños (UPLB), ved professor Oscar Zamora, leder et forskningsprogram som skal sammenligne de agronomiske, økonomiske og avlingsmessige aspekter ved ulike dyrkingsmetoder i risproduksjon. Professor Zamora har laget en økonomisk modell som viser at økologisk dyrking er lettere gjennomførbart og gir høyere inntekt når bøndene lager sin egen organiske gjødsel og plantebaserte midler for å beskytte avlingene. Det er forskjell på resultatene fra de ulike områdene, vanntilgang og temperatur er viktige aspekter.

 

Professor Zamora forklarer at resultatene så langt er positive, men at det må mer forskning til for å kunne kvantifisere. Dessuten ønsker han at enda flere av forsøkene skal foregå hos bøndene, slik at resultatene blir så reelle som mulig.

 

En sammensetning av frivillige organisasjoner ledet av the Philippine Rural Reconstruction Movement, La Liga Policy Institute og Go Organic! Philippines, står bak gjennomføringen av det økologiske FIELDS Support programmet, hvor 600 bønder i seks landsbyer har fått opplæring i ulike økologiske dyrkingssystemer og teknologi. Efren Moncupa, i Go Organic Philippines, sier at forskningsprogrammet er med på å styrke de filippinske myndighetenes satsing på økologisk landbruk, for å overbevise bønder om å gå bort fra overforbruk av kunsgjødsel og kjemiske sprøytemidler.

 

 

for mer informasjon/kilder:

Third World Network og Business Mirror

Annonsører

Samarbeidspartnere