Fortsatt foreløpig aksept for ensileringsmidler i økologisk produksjon

18.03.2011
Det er besluttet å fortsatt akseptere bruk av ensileringsmidler som inneholder natriumformiat, som tidligere stod på Debios positivliste. Disse ensileringsmidlene kan fortsatt brukes i økologisk produksjon fram til EU har truffet en endelig avgjørelse, skriver Mattilsynet på sin nettside.


Endring i 2010

Debio besluttet i 2010 å legge ned ordningen med positivliste for driftsmidler i økologisk produksjon. Lista inneholdt flere midler som inneholder natriumformiat. Natriumformiat står ikke oppført på lista i regelverket, og det kan derfor ikke brukes ensileringsmidler som inneholder dette virkestoffet i økologisk produksjon. Da feilen ble avdekket i 2010 var surfôrsesongen allerede i gang. Mattilsynet besluttet derfor at tidligere års praksis med bruk av ensileringsmidler med natriumformiat i økologisk produksjon ble videreført i 2010. Nå videreføres aksepten i påvente av EUs avgjørelse.

 

Viktig for fôrkvaliteten 

Bruk av syrebaserte ensileringsmidler i økologisk produksjon er viktig for fôrkvaliteten, spesielt i nedbørsrike områder. Bransjen har siden i fjor forsøkt å finne alternativer til bruk av ensileringsmidler basert på natriumformiat, men har foreløpig ikke klart å finne et godt alternativ. Maursyre er tillatt i økologisk produksjon, men er et lite reelt alternativ av HMS-hensyn. Det finnes per i dag derfor få godkjente alternativer til natriumformiatbaserte midler som fungerer tilfredsstillende i økologisk produksjon.

 

 

Ekspertgruppe i EU vurderer bestemmelsene

EU har opprettet en ekspertgruppe som skal vurdere stoffer i forhold til økologiregelverket. I den forbindelse har Sverige søkt om å få natriumformiat inn på lista over godkjente virkestoffer i ensileringsmidler. Norge har støttet søknaden. Det forventes at søknaden vil bli behandlet i løpet av 2011.

 

Beslutningen om å akseptere ensileringsmidler med natriumformiat i økologisk produksjon gjelder inntil det er fattet en beslutning i EU.

 

Hele denne saken er hentet fra Mattilsynet nettside

 

Se liste med oversikt hos Debio

Annonsører

Samarbeidspartnere