Fortsatt vekst i 2010 i omlegging til økologisk

19.11.2010
Det knytter seg stor spenning til omleggingstakten til økologisk landbruk etter at Tine kuttet økomelktillegg for nye produsenter og Nortura tar imot færre dyr som økologisk. Statens landbruksforvaltning har kommet med nye tall for økologisk landbruk. For 1. års omlegging til økologisk drift er det 30 000 dekar hos 380 tilskuddssøkere i 2010.
- Dette er gledelig høgt sett i forhold til de svekka betingelsene for økologisk produksjon, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos – Økologisk Norge.

Jon Magne Hoolten, fagsjef landbruk, Oikos 

Økt økologisk omlegging er godt for miljøet

I 2009 var tallene for 1. års omlegging til økologisk drift 63 000 dekar fra 550 søkere. 

- Det er viktig at produsentene fortsetter å legge om, selv om det er overskudd av økologisk melk og dels for kjøtt for tiden. Bare for et par år siden var det mangel i markedet og slik at den snart bli igjen i Norge, sier Holten. 

Han viser også til den store miljømessige gevinsten ved at flere legger om til økologisk produksjon. Miljøet skånes vesentlig fordi en i økologisk landbruk ikke har behov for kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og i stedet vektlegger vekstskifter, nitrogenfikserende belgvekster og størst mulig bruk av lokale ressurser i drifta.


Andelen økologisk areal er i følge produksjonstilskuddssøknadene i SLF 5,3 %, tilsvarende som i 2009.

 

Nesten like mange som driver med økologiske ammekyr som med melkekyr

I tabellen under ser vi at det er nesten like mange økologiske gårdsbruk som driver med ammekyr med 301 bruk som med melkeproduksjon hvor antall gårdsbruk er 354.

- Dette er nok noe mange ikke er klar over, sier Jon Magne Holten. Siden økomelktillegget fra Tine ikke gis til nye produsenter, vil det kanskje bli flere framover som satser på ammekyr framfor melkeproduksjon.

Økologisk grisebønder er derimot sjeldnere å treffe, her er det bare 28 produsenter som driver med slaktegris. For økologisk geit er det bare 8 produsenter som har søkt om produksjonstilskudd.

 

Tilskudd økologisk landbruk 2010

Antall bruk

Antall dekar

Omleggingstilskudd 1.år

383

30 424

Omleggingstilskudd 2.år

569

64 177

Omleggingstilskudd 2. år grønngjødsling

45

3 016

Arealtilskudd korn til modning

611

71 668

Arealtilskudd poteter

221

1 510

Arealtilskudd grønnsaker og bær

277

3 617

Arealtilskudd annet drevet økologisk areal

1 896

278 618

Arealtilskudd innmarksbeite

1 327

75 345

Arealtilskudd grønngjødsling

189

8 206

 

Antall bruk

Antall dyr

Melkekyr

354

8 810

Ammekyr

301

3 964

Øvrig storfe

635

17 928

Avlsgriser, påsatt

19

268

Slaktegriser

28

2 887

Melkegeiter

8

477

 

Annonsører

Samarbeidspartnere